Szombat
2019-03-23
5:26 PM
A fejezet kategóriái
Cikkeim [360]
Video [68]
Zene [17]
Angyal kártyák [30]
Google
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 50
Pagerank
Google PageRank
Statisztika

Online összesen: 2
Vendégek: 2
Felhasználók: 0
Belépés
Keresés
Barátaink:
 • Sátorhelyi néptáncegyesület
 • spirituális ébredés
 • google optimalizálás
 • Ezoteria Magazin

  Cikkek katalógusa

  Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

  Magasan Fejlett Társadalom leírása 1

  Magasan Fejlett Társadalom leírása

  Galaktikus Szövetség minden tagjának a Törvényei:


  1. törvény
  Van egy Legmagasabb Lény, Aki felügyeli a Teremtés egész menetét.

  Ez a Lény megismerhetetlen, viszont biztosítja az egész teremtésben a Kozmikus törvények betartását, Belőle származik az összes élet lelkek formájában és Hozzá tér vissza minden. A Legmagasabb Lény határtalan és az akarata az ősanyag transzformációja által jelenik meg.

  Ez a Lény kapcsolatban áll minden teremtéssel és tartalmazza az összes információt a Teremtés kezdete óta.
  Minden lélekkel rendelkező teremtett lény tiszteli a Legmagasabb Lényt.

  2. törvény

  A Legmagasabb Lény irányítja az életet a Világmindenségben a Bölcsek Tanácsa által, amelyet olyan egyének alkotnak, akiknek egyenes szellemi kapcsolatuk van a Legmagasabb Lénnyel. A Bölcsek Tanácsa ügyel a törvény betartására és megszabja a büntetést e törvény megszegéséért.

  3. törvény

  Az alapszabály minden megteremtett lény élete számára: szeretet a teremtés minden szintje iránt; az ásványok, növények, állatok és emberek, sőt a bolygó iránt is, amely a legmagasabb kategória.

  4. törvény

  A szeretet megnyilvánulása az a törekvés, hogy minden teremtett lényt megvédjünk a megsemmisüléstől; de bizonyos kritikus esetekben a magasabb lénynek jogában áll megvédeni az életét az alacsonyabb lény elpusztítása által, ha az az életét veszélyeztetné, olyan sorrendben, ahogy ez közzé van téve az előző pontban. Minden más esetben csak a Legmagasabb Lény rendelkezhet az életek felett. Ugyanakkor egyetlen lénynek sincs joga öngyilkosságot elkövetni, ez a Törvény megerőszakolása.

  5. törvény

  Az alapkötelessége minden embernek munkálkodni az egész bolygó minden lakosának jóléte érdekében. Mindenki dolgozik a társadalomnak, éspedig csak szükséges és adott mértékben, amely szükséges az élet fenntartásához és a bolygón levő fejlődéshez. Mindenki igénybe veheti a munkájáért az összes élethez szükséges javakat. Az összes tagja a társadalomnak egyenlő a jogaikban és a kötelességeikben, senki sem lehet korlátozva a jogaiban, hacsak nem vétkezett a törvény ellen.

  6. törvény

  A társadalom minden embernek megad minden megkívánt tárgyat vagy szükséges információt, ha ez által nem lesz korlátozva a szükséglete és joga a társadalom többi tagjának, és nem lesz megerőszakolva a Törvény.

  7. törvény

  Mindenki köteles tisztelni a szüleit, hozzátartozóit, és más személyeket, akikkel kapcsolatban van, és figyelembe kell vennie a véleményeiket és a szabad akaratukat.

  8. törvény

  A személyes tulajdon sérthetetlen. A személyes tulajdont csak a saját munka ellenszolgáltatásaként vagy ajándékként lehet megszerezni.

  9. törvény

  Mindenki köteles mindenkit az igazsággal összhangban tájékoztatni, tekintet nélkül a következményekre.

  10. törvény

  Mindenki köteles elfogadni a Bölcsek Tanácsának a döntését.
  A fejlett bolygókon nem léteznek más törvények! Minden tettet ezen alaptörvények alapján mérlegelnek. A mérlegelést általában a Bölcsek Tanácsának a helyi megbízottai végzik, akiket a Tanács adott tevékenységi időszakra választott. A döntésük ellen a Bölcsek Tanácsához lehet fellebbezni.

  133. A földönkívüliek világa.

  Közlés Adonisztól, a földönkívüli fényerők Földön tartózkodó koordinátorától származik.

  Ivo Benda megjegyzése:

  Ezt a közlést is Jan Pavlík úr kapta telepatikusan, azaz Jan Pavlík úr eredetileg azt gondolta, hogy egyedül ír. A szöveget ezután átadta egy másik kontaktának, Miloslava Drskovának, aki kapcsolatban van Adonisszal, és ő a szöveget korrigálta Adonisszal és kisebb mértékben maga is változtatott rajta; a jelenlegi szöveg tehát velük egyeztetve kerül nyilvánosságra.

  133.1 Mennyiben különbözik a fejlett földönkívüli lény egy átlagos földi embertől?

  A világmindenség minden civilizációjának a fejlődése ugyanolyan kozmikus törvényeken alapszik. Ezeket hívhatjuk egyszerűen Isten törvényeinek is. Abszolút pozitívan hatnak, mindig és mindenhol. E törvényeket már sokszor közölték velünk a múltban, de sokszor elvoltak feledve. Szellemük mégis meg lett őrizve az isteni Tíz parancsolatban, és más ősrégi szövegekben is, mint például Hermész Triszmegisztosz Smaragd Táblájában. Sajnos az emberiség nem tartja be ezeket a törvényeket, pedig ez az egyetlen oka az emberiség minden szenvedésének!

  Hol van tehát a hiba?

  A hiba bennünk van! Azaz kevesen értik az emberi társadalomban, hogy mi az értelme a létüknek az anyagi testben. Pedig ez lenne az értelme : teljesen megértsük önmagunkat, a saját hibáinkat, tökéletesítsük lényünket, és olyan életet éljünk, hogy betartsuk a Kozmikus törvényeket. Az emberi lélek, mint a fő elem, oszthatatlan egysége a hármas alapelvnek : test-lélek-szellemnek, amely azért jelenik meg az anyagi testben, hogy tökéletesedjen. A Föld megfelelő környezet ehhez a fejlődéshez! Aki ezt felfogta, az más szemmel látja a világot és a társadalmat. És más lesz neki az értékek skálája is. Tudja, hogy ismeri a dolgokat. A földi ember viszont bipoláris lény, folyton hánykolódik a jó és a rossz között. Éppen ez a viselkedés-spektrum teszi lehetővé, hogy megkülönböztessük a jót a rossztól, és mindent összevessünk az alapprincípiumokkal, de csak az objektív megfigyelőként!

  Az út az önismerethez hosszú, és az alapelve magunk tökéletesítésének a saját hibáinkból származó tanulság tapasztalata; ezért mind azok a társadalmak és egyének, akik a fejlődésben előrehaladottabbak, mindig morálisan is tökéletesebbek! Viszont az alapproblémája az emberiségnek az alacsony morális fejlettség, ami megjelenik minden negatív jellembeli tulajdonságában és viselkedésében. Csak azok a földi egyének bírják el maximális szinten az összehasonlítást a mi Kozmikus társadalmunknak átlagos tagjaival, akiket a Földön szellemi vezetőknek tartanak, vagy guruknak, vagy bolondoknak. Ezek a földi egyének ugyanis túlságosan megelőzték a fejlődésben a korszakukat. A földi átlag viszont lényegében a civilizáció primitív kezdetének a fázisában él : a tulajdonért, hatalomért és más lényegtelen elemekért zajló harcok fázisában. Ez a fázis kétségkívül kapcsolatban áll a hosszú időtartamú periódusokkal a társadalom fejlődésében, amelyek ezredévekig tartanak, amit egy generáció fel sem tud fogni. Csak a történelmi összehasonlításban lehet ezeket a fázisokat megkülönböztetni. Nagy szerencsénk, hogy az elkövetkező Vízöntő-korszak egy szellemi korszak lesz, így végre haladást várhatunk az emberiség fejlődésében.

  Ha nem tudjuk megváltoztatni a viselkedésünket és az életvitelünket, akkor civilizációnk törvényszerűen a megsemmisülés felé tart! A földönkívülieknek ezért igyekeznek, hogy megmutassák nekünk a helyes utat; viszont nekünk egyedül kell megértenünk, hogy mi a helyes és be is kell tartanunk ezeket a szabályokat. A Kozmikus törvények alapján ugyanis meg van tiltva, hogy más civilizációk közvetlenül beleavatkozzanak az alacsonyabban fejlettek belső viszonyaiba, mert az erőszakos változás csak újabb erőszakot szül, és a pozitív változás, amelyet a földönkívüliek váltottak ki, csak ideiglenes lenne!

  A fejlett földönkívüliek egészen szigorúan betartják ezeket a Kozmikus Törvényeket, és ezért találkozhatott velük eddig még olyan kevés földi ember. Éppen ezért a valódi kontakták a Törvény szerint nem dicsekedhetnek igazán nyilvánosan ( a médiában ) a földönkívüli élményeikkel, legjobb esetben csak könyv formájában feldolgozzák azokat, mint tény-irodalmat vagy esetleg sci-fi formájában.

  Hogyan lehet a fejlett földönkívülieket jellemezni?

  Mindenekelőtt nagyon intelligensek! Összehasonlítva a földi emberekkel, az IQ-juk eléri ( a mi méréseink szerint ) a 200 feletti értékeket. A legtöbb földönkívüli telepatikusan, szavak nélkül kommunikál egymással az egész világegyetemben. Ez viszont nem jelenti azt, hogy beszédhangokat ne használnának, főleg a kevésbé fejlett teremtményekkel való találkozáskor. A más bolygókra való utazásaikra szabályosan megtanulják azt a helyi nyelvet, amelyre éppen szükségük van.

  Az alapszabálya a fejlett bolygók lakosainak egymás segítése is, és a tolerancia, meg a mások iránti szeretet. Mindenki a társadalom jólétéért dolgozik, nem saját személyes előnyeiért. - Ez viszont már egy másik fejezet.

  133.2 Hogyan van megszervezve egy fejlett társadalom?

  Az alapvető eltérés a földi társadalom és egy tipikus földönkívüli civilizáció között lényegében az utóbbiak családtervezési tudatossága; ott a lakosok optimális száma biztosítja a ökológiai és ökonómiai egyensúlyt az adott bolygón. A Földünkön is megállapították ezt az optimális számot. A földönkívüliek szerint ez körülbelül 600 millió lakos lenne, vagyis ez az érték kb. tízszer kevesebb, mint amennyien most élnek a Földön.

  A lakosok számának a megállapítása a bolygó ökoszférájának a gondos tanulmányozásán alapszik. Ez azt jelenti, hogy minden lakosnak csak a természetből származó termékek segítségével kellene megélnie, kémiai eszközök használata és a természetbe való erőszakos beavatkozás nélkül. Ugyanakkor figyelembe veszik még a hulladék mennyiségét és fajtáját, a lehetőséget a megsemmisítésükre, de épp úgy a lakosok energia-felhasználását is.

  A fejlett bolygókon csak egységes planetáris ország létezik, így a mi szempontunkból ott nincsenek is országok. Éppen ezért csak egy planetáris kormány van, melyet általában a Bölcsek Tanácsának, Idősebbek Tanácsának vagy más hasonlónak neveznek. E Tanács tagjait nem választják, hanem a tetteik alapján jelölik ki őket. A tagok általában életük végéig töltik be a hivatalukat, vagy addig, amíg le nem mondanak a tisztségükről. Ha a Tanács mégis felvesz egy új tagot, akkor őt, mint kandidátust, a Tanács már hosszabb ideje figyeli.

  Minden lakos vagy telepatikusan vagy azon a bolygón bevezetett közös nyelven kommunikál egymással, ezen kívül mindenki ismeri az univerzumot átfogó Kozmikus Közösség nyelvét is. Minden fejlett civilizáció tehát tagja a Kozmikus Közösségnek is, amely az összes civilizált bolygón figyeli a fejlődést, és dönt arról a pillanatról, hogy mikor kapcsolódhat be az adott bolygó ebbe a közösségbe. Földi társadalom a megfigyelési fázisban van, és ez a megfigyelés részükről már több százezer éve tart!

  133.3 Fejlett társadalmak gazdasági rendszere

  A következő adatok talán érthetetlennek fognak tűnni számotokra, de ez valóban így működik:

  A fejlett civilizációknál nem létezik a pénzalapú gazdálkodás. Minden munkát (örömtevékenységet ) önként hajtják végre, az adott mennyiségben és fajtában. Minden szükséglet biztosítva van a lakosok igényei szerint. Ehhez csak a lakosoknak egy bizonyos morális fejlettségére van szükség, a szolidaritás tudatára és az egymás iránti szeretetre. A munka (a szolgálat ) kötelességet mindenki természetesnek veszi, így ezt nem is lehet kötelességnek nevezni. Mindenki egyedül választhatja ki azt a területet, amelyen dolgozni fog, és az érdeklődése szerint ezt többször is megváltoztathatja az élete során. Itt tehát valóban létezik a személyiség szabadsága. És senkinek sincsenek extra igényei, mert a standard, a mindenki által elérhető technológia biztosítja, hogy mindenki mindig a legtökéletesebb terméket kapja!

  Valakinek furcsának tűnhet, hogy hogyan működhet ilyen rendszer, milyenek a mértékek, ha nem létezik egy olyan ?univerzális fizetőegység?, mint a pénz? A döntő tényező itt az, hogy központilag figyelik mind a kínálatot, mind a keresletet, és ha ez lehetséges, az igényeket azonnal kielégítik. Ez a gyártás abszolút automatizációja által lehetséges és azért, mert magas a termelékenység. Az összes termék hosszú távú használatra készül, vagy ha nem kell, akkor visszaforgatható azonnal a nyersanyagba. Az élelmiszert szintén tetszőleges mennyiségben tudnak gyártani, annak köszönhetően, hogy a lakosok száma állandó, így ennek a népességnek képesek mesterséges úton is teljes értékű élelmiszert gyártani. Ez által a pénz fölöslegessé válik.

  Ennek a rendszernek több más előnye is van:

  - Senki sem létesít magánjellegű tartalékot semmiből
  - Senkinek sem kell félnie a tulajdona miatt
  - Senkinek sem kell tovább dolgoznia, mint ami szükséges lenne
  - Mindenki rendelkezhet mindennel, amire szüksége van
  - Mindenki rögtön megszabadulhat attól, amire nincs szüksége.
  - Nem létezik ok a magánjellegű tulajdon gyarapításához.
  - Nem léteznek gazdagok és szegények.
  - Nem létezik gazdasági bűnözés ( és korrupció ).

  Milyen körülmények között lehet ezt a rendszert megvalósítani?

  Csak abban az esetben, ha egy társadalomnak elég gyártói kapacitása van minden hétköznapi szükséglet kielégítéséhez és az egyének morálisan eléggé fejlettek ahhoz, hogy ne éljenek vissza a rendszer lehetőségeivel. Sajnos a jelenlegi helyzetben ezt a rendszert a Földön csak a legprimitívebb társadalmak realizálják, amelyek izoláltan élnek valahol a őserdőben!

  133.4 Lakóhely és a család.

  A fejlettebb civilizációk lényei családban élnek, párban, férfi és nő, együtt a gyermekeikkel. A családot ők is a társadalom alapelemének tartják. A földönkívüliek rendszerint sokkal nagyobb életkort élnek meg, akár ezer évet is. Ezért sokkal több idejük van arra, hogy tökéletesen megismerjék a partnerüket. Némely civilizációnál egy családot egy férfi több nővel létre hozott együttélése biztosítja, vagy fordítva, ez attól függ, hogy mennyi az aránya egy adott nemnek egy fejtett bolygón, de ez a tradícióktól vagy a partnerek termékenységétől is függhet. Nem léteznek itt semmilyen törvények, amelyek befolyásolhatnák a partnerek kapcsolatát, főleg ha nem nevelnek gyermekeket. A partneri kapcsolat önkéntes, és mindig a partnerek egymás iránti érzelmi kötődésén alapszik. Ezen a szinten a társadalom már megértette, hogy minden gyermek egy önálló egyén, akinek csak a biológiai megtermékenyüléshez van szüksége a szüleire ( és sokszor még ez a feltétel sem szükséges ), azért a szülő csak annyi ideig köteles a gyermekéről gondoskodni, amíg az önállósul. ( Bár a szülői gondoskodást itt a társadalom teljesen át tudja vállalni. )

  Mégis ebben a társadalomban is léteznek életfogytiglani érzelmi kapcsolatok a szülők és gyermekek között, még akkor is, ha az önállósodás után a gyermekek általában külön élnek. Itt nem léteznek ugyanis gondok a lakóhely megszerzésével. Elegendő igényelni és megadni a helyet a ház építéséhez. A fejlett társadalmakban a lakóhely általában decentralizálva van; a városok és a falvak praktikus ( természetvédelmi ) okokból nem jönnek létre, a lakóhelyek szabadon vannak a természetben kialakítva. És ez csak annak köszönhető, hogy itt nem létezik függőség az energetikai forrásoktól és a hulladék-feldolgozástól. A technika fejlettségét nézve minden háznak megvan a maga elektromos energiaforrása, amely minden háztartási eszköz meghajtásaként szolgál. A vizet helyi forrásból szerezik meg, amelyhez alkalmazkodik a hely kiépítése. És azt nézve, hogy a környezet nem szennyezett, a víznek mindig a legjobb forrásvíz-minősége van és nincs szüksége további adalékokra. A folyékony hulladékot pedig feldolgozzák helyi tisztítókban, ahol a mikroorganizmusok segítségével a természetbe majdhogynem ugyanaz a tiszta víz folyik vissza, és maradék pedig trágyaként szolgál a kertben.

  Minden lakóhelynek kb. 1 hektár áll rendelkezésére, ahol a család gyümölcsöt és zöldséget termeszthet saját szükséglete szerint. A háziállatok tenyésztése gyakorlati okokból nem létezik, mert e fejlett civilizációk rendszerint vegetáriánusok; de vannak olyan élelmiszerek is, amelyek nagyon hasonlítanak a húshoz, ezeket vagy növényekből, vagy szintetikusan állítják elő, hasonlóan a mi szója húsunkhoz. Mindenkinek elegendő ideje van ezekre a házimunkákra, mert szolgálati kötelessége a társadalomnak általában nem tart tovább 2 óránál naponta.

  A legtöbb lakóhely egyedi kialakítású, így nem jelent gondot megváltoztatni a szállást a lakosok kívánsága szerint. Senki sem visz magával mást, mint a személyes szükségleteket, melyekből minimális is elég. Az új lakhelyen mindenki úgy módosít a részleteken, ahogy kíván. A társadalom fejlettsége és a lakosok tudata olyan szinten mozog, hogy senki sem igényel már mindig újabb és újabb dolgokat. Ám mindenki új ismeretek után vágyik, mindenki gyakorlatilag egész élete során folyton újabb és újabb szakokat tanul az érdeklődési köre szerint. Az információkat a központi adat-bázisokból szerzik meg, ugyanis mindenkinek a birtokában van egy magánjellegű számítógép, amely rá van kapcsolódva a egész planetáris hálózatra. A számítógép multimédiaként ? videotelefonként, televízióként, rádióként - is működik, melyet a termékek megrendeléséhez, saját munkához stb. fel lehet használni. Ebben az alakban ma már mi is használhatjuk a számítógépeket.

  133.5 Műveltség és nevelés.

  Az iskola kötelező látogatása természetes. De az életük hosszúságát tekintve az alapműveltség megszerzése ott hosszabb ideig tart; és olyan, nálunk kevésbé használt módszereik is vannak, mint az alvás közbeni tanulás. Minden lakosnak megvan az alapműveltsége egy magas általános szinten, melynél tekintetbe veszik a folyton növekvő mennyiségű információt is. Aztán mindenki specializálódhat egy neki tetsző szakon, de nem léteznek felvételik és a tanulók számának a korlátozása! A legtöbb tanítás (a praktikus részétől és laboratóriumi munkáktól eltekintve) otthon zajlik a tanuló lakásában a számítógépe segítségével, amely kapcsolatban áll a tanítás alatt a tanárral. Ez a tanár azonban elég gyakran egy megfelelően programozott számítógép, és ez így van az iskolában is. Minden vizsgát tesztek alkotnak, amelyek objektíven vannak értékelve az adott program által, és a sikertelenség esetén a tanulónak újabb tanítási órákat kell abszolválnia. A tanítás tempóját mindenki egyedül választhatja meg, a saját képességei szerint. Természetesen az is lehetséges, hogy a tanuló egyszerre több szakot tanuljon.

  A stúdium befejezése után a sikeres vizsgázó választhat a szabad helyek kínálatából. És mivel a fejlett társadalmakban egy lakos általában több szakmát is kitanul, ezért a kínálat számukra nagyon nagy. Viszont ha mégse kapna helyet az adott szakban a bolygóján, akkor választhatja az áthelyezést egy másik bolygóra is - az ottani problémamentes közlekedésre tekintve a közeli bolygók elérése csak néhány óra -, ami nem jelent gondot.

  A művelődési fázis befejezése után, következik a praktikus tapasztalatok megszerzésének az ideje, amikor a felnőtt lakosok rendszerint kisebb, több szakmát is érintő kutató- közösségekben élnek, és ahol az élettársi partnereiket is megtalálják. A tartósabb kapcsolat kialakulásának az egyedüli feltétele ekkor csak az egymás iránti szeretet és megértés, ami nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy férfi több nőt is szerethet vagy fordítva. A több személyes partnerkapcsolat kialakulásának a feltétele pedig érthetően minden partner egymás iránti abszolút toleranciája, feltétlen elfogadása ? ami eleve kizár mindenféle féltékenységet. Ez a mi tradíciónkban még eléggé érthetetlennek tűnik.

  Azt figyelembe véve, hogy a szociális környezet a fejlett bolygókon minden családban körülbelül hasonló, itt már fiatalkorban sikerül felszámolni a gyerekeknél azt a sok negatív tulajdonságot és szokást, amik a mi társadalmunkban osztályok és vagyoni megoszlás szintjén gyakoriak. A gyerekek ezt a egyenrangúvá tévő rendszert teljesen természetesnek fogják fel, és nem vágynak semmilyen más előnyökre vagy privilégiumokra. A nevelést felügyelik és specialisták irányítják, így időben sikerül eltávolítani az esetleges hiányosságokat. Fontos tényező a magas átlagos intelligencia is, mely mentes az egyénenkénti nagyobb eltérésektől. Többnyire az összes testi és szellemi hibát sikerül eltávolítani még a születés előtt, a fejlett orvostudomány gén ? és egyéb technológiájának köszönhetően.

  Végül arról a problémáról kellene beszélni, amelyekkel néhány idősebb civilizáció küszködik : A folytonos szellemi fejlődésnek köszönhetően, idővel elcsökevényesedik az ivarszerv és a nemzőképesség megszűnik, így a lakosok száma az optimális határ alá csökken.

  Magasabb és vezető intelligenciák néha bebiztosítják a fejlett lelkek áthelyezését a földi testekbe; néha a Földön megjelennek szellemileg hihetetlenül fejlett egyének, akik néha szentekké válnak, néha nem értik meg őket és a jelenlegi civilizáció meg is semmisíti ezeket. Az életük egy primitív materialista társadalom környezetében rendszerint nagyon bonyolult, de ők tudatában vannak a küldetésüknek, és teljesítik a feladataikat, eltekintve a saját gondjaiktól. Így keletkezik egy bizonyos idő után egy új ideológia, amely egyre több követőt szerez, így a civilizáció fejlődése a megfelelő irányba halad. A Földünk egy átmeneti ponton van, amikor véget ér ez a primitív materialista civilizáció, amely a tulajdon, különböző ideológiák, vallások és etnikai csoportok folytonos küzdelmén alapszik. Az átmenet az új korszakba sokak számára fájdalmas lesz, ez az előre várt világvége, ahogy ezt sok jóslatban megemlítették. A civilizáció megsemmisülése ezért a régi típusú civilizáció megsemmisülése lesz.

  E fejezet befejezéseként pedig azt kell megállapítanom, hogy a nevelői módszerek a Földön tökéletlenek. - Mik a fő hiányosságaik?

  Először is a legnagyobb hibája ennek a rendszernek, hogy a gyermekeket kicsiny korban elválasztják az anyjuktól. A bölcsődék és óvodák rendszere teljesen rossz, melyek ilyen formában fejlett bolygókon gyakorlatilag nem léteznek. Ámbár ott a gyerekeknek minden korcsoportokban lehetőségük van összejönni speciális nevelői közösségekben, ahol megtanulják, hogy milyen az azonos korcsoport más gyermekeivel felvett kapcsolat alapelvei és a felnőttekkel kialakított kapcsolat szabályai.

  A fejlett bolygókon teljesen betartják Jan Comenius alapelvét ?a Játékos iskola?-t, és ehhez, érhetően, a szakemberek és pedagógusok választják ki a játékokat, és ők is alkotják meg. De azt is meg kell állapítanunk, hogy az ilyen játékok nem nevelnek agresszivitásra, éppen ezért nem használnak fegyvert, még játékból sem.

  Az első fejlődési fázis befejezése után, amikor a gyerekek többnyire a családban nevelkednek, elkezdődik az iskola látogatásának az időszaka. A tanítás kezdetétől kezdve a tantárgyakat gondosan kiválasztják. Természetesen analogikusan, mint a Földön, a nyelv tanításával kezdjük, és rögtön két nyelv tanításával : a planetárissal és a kozmikussal. Mindkét nyelvet a gyerekek rögtön praktikusan használhatják a szülőkkel való társalgásban és a televízió ( vetítőfalak ) figyelése közben.

  Általában 3 év tanítás után elkezdődik a tanítási tervek specializálódása, és a gyerekek maguk választják ki a szakot, melyben mélyebb ismereteket akarnak szerezni. Az általános műveltség elmélyítése nem minden tantárgyban történik meg. A művelődési központok számításba veszik az eltérő előfeltételeket a stúdiumhoz minden egyes egyénnél, és nem erőltetik a diákokat arra, hogy azt tanulják, amire nem lesz a jövőben szükségük, vagy ami nem érdekli őket.

  Azon a műveltségi szinten, amely megfelel a ti főiskolátoknak, a diákok már nagyrészt egyéni tanulmányokat folytatnak a tanáraik segítségével, akik inkább konzultánsoknak nevezhetők a diákok egyre önállóbbá váló munkája és stúdiumai alatt. A diákokat ekkor általában kiküldik, hogy gyakorlati feladatokat hajtsanak végre, főleg más bolygókon, ahol önállóan kell dönteniük, és szokatlan helyzeteket kell megoldaniuk. A stúdium általában egy önálló feladat elvégzésével fejeződik be; disszertációs munkák is léteznek, de itt nagyobb hangsúlyt helyeznek a gyakorlatra, mint a Föld bolygón. Az abszolvensek így alkalmasak rögtön a tanulmányaik befejezése után az önálló feladatok elvégzésére.

  Gyakorlatilag a fejlettebb bolygók minden lakosa állandóan művelődik az ezzel összefüggő programok segítségével, melyek a számítógépes hálózatokon keresztül jutnak el mindenhová. A művelődés iránti vágy itt teljesen természetes, és ez a szabadidőnek az alapkihasználása. De ehhez még egy információt azért hozzá kell tenni : sehol a fejlett bolygókon nem találhatóak játék- és nyerő automaták; az ilyen cselekvést itt mindenki időveszteségnek tartaná, és azt az egyént, aki ilyen játéktípussal foglalkozik, pszichiáterek figyelnék.

  133.6 Fejlett társadalmak ipara és munkafeltételei.

  Még ha hihetetlennek is fog tűnni, tény, hogy az átlagos munkaidő a fejlett bolygókon körülbelül 2-3 óra naponként. Ez a hihetetlen dolog annak köszönhető, hogy optimális a lakosok száma, így sokkal kevesebb terméket kell gyártani a fejlett technológiának és a gyártás automatizációjának köszönhetően. Az embernek itt csak szervező és felügyelő feladata van ? ő állapítja meg a termékek fajtáját és mennyiségét, az elosztás irányát és módját, és esetleg az igényelt új termékek tervezőjeként is működik.

  Ott egyes gyártási folyamatok, összehasonlítva a földivel, nagyon eltérőek. Mert minimálisan használjuk fel a természeti nyersanyagforrásokat. És az olyan nyersanyagokat, mint a szén, kőolaj, fa, földgáz és más nem megújuló vagy hosszú idő után megújuló forrásokat csak olyan bolygókról szerezzük be, melyek nem lakottak, és csak nyersanyagforrásként szolgálnak. A saját bolygóinkon viszont a természetbe való beavatkozás csak minimális mértékre van korlátozva, amelyek szükségesek a lakóhelyek kiépítéséhez, a víz- és energiaforrásokhoz, ezeket a természetes forrásokból szerzünk meg (folyók, szél, nap). A legtöbb energiát miniatűr atomreaktorokból szerezzük meg ( káros sugárzásoktól mentesek ), amelyek kihasználják a magas atomszámú elemek szétbomlását; ezek a mindennapi feltételek között stabilak, és a csillagok anyagából vagy a bolygók mélyéből szerezzük be őket.

  Gyakorlatilag nem léteznek energetikai hálózatok. Minden lakhely és ipari objektum helyi forrásból származó energiához csatlakozik. A víz áramlását egy zárt keringési rendszer biztosítja, és általában több vízvezetékkel, melyek a szükséges tisztaság szerint vannak kiépítve, a módosított ivóvizet pedig külön tárolják. A vizet aszerint különböztetik meg, hogy tisztálkodásra használják-e, vagy más célra a háztartásban, vagy különböző minőségű vízre ipari felhasználás céljából. Ezzel nagy mennyiségű berendezés felhasználását és a víz módosítására felhasznált energiát spórolunk meg, mert a vizet az iparban gyakorlatilag módosítás nélkül használjuk, egyenesen a földalatti vizek forrásaiból vagy vízfolyásokból és tavakból.

  Ami pedig az ipar bizonyos területeit illeti, az ott felhasznált technológia nagyon különbözik a földitől, főleg azért, mert a földönkívüliek az anyag transzmutációját használják fel, amikor a speciális reaktorokban létrehozzák a szükséges elemeket más olyan elemekből, melyek rendelkezésükre állnak.

  Ezt a módszert főleg a fémek és fémötvözetek gyártásánál használják fel, melyeknek megvannak az igényelt tulajdonságai. Talán már olvastatok valahol lezuhant csészealjakról, melyek olyan anyagból készültek, melyek nagyon kemények, ellenállóak és könnyűek. Ezek éppen ily módon elkészített ötvözetek a megfelelő tulajdonságokkal felruházva. Az előállításuk is különbözik földitől, mert különleges módszert használnak fel a hegesztésnél és megmunkálásnál. Éppen ezért az embereknek homogénnek tűnik a csészealjak felszíne, mivel nincsenek rajta forrasztások és szegecsek, ha összehasonlítjuk a felületüket a földi repülőkkel. A földönkívüliek ugyanis ismerik a részek összehegesztésének azt a módszerét, amikor létrejön az összekapcsolt részelemek széleinek teljes áthatolása egy bizonyos lágyított állapotban, majd eztán következik az összekapcsolásuk és megkeményedésük, így az elemek összeillesztésének jelei nem láthatóak.

  Mi, földönkívüliek használunk, hasonlóan a ti polimereitekhez, műanyagot is, melyeknek a tulajdonságait előre megtervezzük. Ezeket általában a ruhaneműk és a háztartási eszközök gyártására használjuk fel. A textiliparban növényi fonalat is használunk, ami hasonlít a pamuthoz. Viszont minden élőlény védelmét figyelembe véve, nem léteznek bőrből, prémből és gyapjúból származó termékek, még ha más bolygókon léteznek is olyan állatok, amelyek hasonlítanak a juhokhoz és a marhákhoz.

  A fejlett civilizációknál másféle az élelmiszeripar is, amely sokkal kevesebb terméket dolgoz fel. Ez egyrészt a relatívan alacsony számú lakosnak is köszönhető, másrészt annak is, hogy a legtöbb család saját maga termeli meg az élelmiszerét. Ezért minden lakóhely mellett termesztenek gyümölcsöt és zöldséget is, melyek kb. a felét adják az elfogyasztott élelmiszernek. És ahogy már említettük, háziállatokat ( haszonállatokat ) nálunk nem tartanak, mivel a legtöbb állat a szabad természetben él. Ha mégis valamely állat annyira megszereti valamelyik családot vagy lakóhelyet, hogy a közelében tartózkodik, akkor általában az emberek mellett fog élni, külön az állatnak biztosított fedél alatt, ahonnan szabadon elmehet vagy oda bármikor szabadon vissza is térhet. Mert a fejlett lények minden állat szabadságát alapvetően figyelembe veszik.

  Érdekes az is, hogy hogyan oldották meg a fejlett civilizációk a kártevő rovarok vagy más kárt okozó állatok problémáját, melyek mezőgazdasági termékeket pusztítják. Itt azt kell mondani, hogy azokat a fajta rovarokat, melyeknek kártevő petéik voltak, genetikailag elpusztították az ivarsejtjeik felszámolása által. Más magasabb rendű ragadozó állatok a természetes territóriumaikban élnek tovább, melyeknek számát az adott területen rendelkezésre álló élelemszükségletük szabályozza. Így számuk természetes módon optimalizálódott.

  Hasonló törvények érvényesek a Földbolygón az emberiségre is. Ha túl nagy mennyiségben élnek emberek bizonyos területen, ahol korlátozottak az élelmiszerforrások, rendszerint beindul egy természetes önszabályozás, melynek folyamata ezeket a törvényszerűségeket mutatja : éhínség üti fel a fejét és fertőző betegségek alakulnak ki, melyek elpusztítják az elgyengült egyéneket, vagy az emberek ölik meg egymást értelmetlen etnikai, vallási vagy hatalomért folytatott harcokban. Ez a Földön főleg Afrika és Ázsia problémája. A fejlett országoktól származó élelmiszersegélyek pedig nem oldanak meg semmit, mert csak elhalasztják a szükséges megoldást a népesség önszabályozásában. És minden olyan politikai elmélet, amely népes, erős országról szól, a gyakorlatban baljósak lesznek a következményei : felgerjesztik a vágyat az erőszakos területi expanzióra, mely rendszerint az ártatlan helyi népesség lemészárlásával végződik.

  A földönkívüli civilizációk lakosaiknak a számát optimális szinten tartják, éppen azért, hogy a lakosság sehol se legyen túlnépesedve. Így egy fejlett civilizációnál nem állhat fenn olyan probléma sem, mint az éhínség, mert egy váratlan természeti katasztrófa esetében is mindig rendelkezésükre állnak a mesterséges élelmiszerek. Ugyanis tudják, hogy minden teremtménynek szüksége van bizonyos életterülethez. És ha egy bizonyos terület túlnépesedett, akkor az ott lakó egyéneknek megnövekszik az agresszivitása és arra törekszenek, hogy újabb területet szerezzenek.

  Még meg kell említeni egy másik alapvető különbséget is, mikor összehasonlítjuk az ottani feltételeket a földi társadalommal. Csak nagyon kevés földönkívülnek van állandó munkája, legfeljebb talán az orvosoknak és a tudósoknak. A többi lakos változtatja a munkakörét az érdeklődési köre és a társadalom szükségletei szerint. A legtöbb munkahely ugyanis nem kíván különleges szakmai ismereteket a gyártási folyamatok automatizálása miatt, így a legtöbb lakos sokfajta munkát képes elvégezni egy rövid bevezető tanfolyam után, ezért minden lakos teljesen természetes módon szolgál a társadalomnak. A munkalehetőségek kínálata pedig naponta aktualizálva van a számítógépes hálózaton keresztül. De hogy ne legyen túljelentkezés bizonyos munkahelyekre, mindenki előre bejelenti, hol szeretne dolgozni, hogy a kínálat mindig aktualizálva lehessen.

  A dolgozó jelenléte és munkaideje is regisztrálva van a számítógépekben. De ha valaki nem tud dolgozni például utazási okokból, vagy szabadságra akar menni ( ez akár 3 hónap is lehet ), előre jelzi ezt a szándékát a lakosok központi nyilvántartójában, hogy ne számítson eltűnt személynek és hogy ne keressék a hollétét. De ezt csak biztonsági intézkedésnek kell tekinteni, nem rendszabálynak. A különleges helyzetek viszont csak ritkán fordulnak elő, mert minden lakosnak van egy személyes kommunikátora ( hasonlóan a mi mobiltelefonunkhoz ), mellyel vészhelyzet esetén azonnal segítséget tud hívni.

  Abban az esetben, ha valaki hosszabb ideig ok nélkül nem dolgozna, arra betegként tekintenek, és őt általában szakosított pszichológus kezeli. Viszont ha kezelés közben rájönnek, hogy valóban egy patologikus egyénről van szó, egy különleges átnevelő zónába helyezik el, ahol hasonló lelkiállapotú személyek találhatóak; itt számukra a munka lesz az egyetlen lehetőség a túlélésre. E zóna lakosai ugyanis azoktól az élelmiszerektől és más termékektől fognak függni, amit önmaguk termesztenek és amit önmaguk készítenek el. Ez az óvintézkedés nagyon hatékony módszer.

  Végül még azt kell megállapítani, hogy a földönkívüliek nem használnak pénzt, ezért munkájáért senki sem kap semmiféle pénzt vagy más jutalmat; tevékenységüknek csak a megszerzett tapasztalatból és az elvégzett munkából származó öröm érzése lesz a ?jutalma?. Azaz : jutalom az, hogy lehetőséget kapnak korlátozás nélkül megszerezni társadalmuk összes termékét, amelyek szükségesek vagy a lét fenntartásához, vagy minden más érdeklődésük kielégítéséhez. Mindenki korlátozás nélkül elutazhat bárhová és bármilyen személyes érdeklődést kialakíthat, melyeknek persze összhangba kell lenniük a társadalmuk alapvető érdekeivel is.

  Magasan Fejlett Társadalom leírás
  http://misztik.ucoz.hu/publ/magasan_fejlett_tarsadalom_leirasa_2/1-1-0-192

  Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: georg47 (2012-09-17)
  Megtekintések száma: 540 | Tag-ek(kulcsszavak): Magasan Fejlett Társadalom leírása | Helyezés: 0.0/0
  Összes hozzászólás: 0
  Név *:
  Email *:
  Kód *: