Szombat
2019-03-23
4:48 PM
A fejezet kategóriái
Cikkeim [360]
Video [68]
Zene [17]
Angyal kártyák [30]
Google
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 50
Pagerank
Google PageRank
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
Keresés
Barátaink:
 • Sátorhelyi néptáncegyesület
 • spirituális ébredés
 • google optimalizálás
 • Ezoteria Magazin

  Cikkek katalógusa

  Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

  KIK ÉS HOGY MÉRGEZIK FÖLDJEINKET

  KIK ÉS HOGY MÉRGEZIK FÖLDJEINKET,

  ÉTELEINKET, VIZÜNKET ÉS EGÉSZ ÉLETÜNKET? 


  KIK ÉS HOGY MÉRGEZIK FÖLDJEINKET, ÉTELEINKET, 
  A nemzetközi szabadalmakat elnyert, Gradiens Térképezési Sorozatok 
  (GTS) és ANTIRANDOM elnevezésû, sokváltozós, ok-okozat összefüggéseket 
  mérõ 
  eljárásaim alkalmazásával lehetõségünk nyílt olyan vegyi-biológiai 
  hatás ellenõrzõ oknyomozó méréseket is elvégezni, amelyekre korábban a 
  világon sehol sem volt mód. (Lásd a szabadalmaimat, ill. a www.aquanet.fw.hu 
  honlapunkat).
  Ezzel az új tudományos mérési eljárással országosan mértük a 
  különféle, együtt is alkalmazott vegyi anyagok, pl. a mûtrágya 
  komponensek élettani hatását. 
  Ennek eredményeként kiderült, hogy 
  tudományos bûnözõk átejtik az egész világot a kálisóval 
  talajmûtrágyázással. Azzal, hogy miközben az agyagásványok 
  káliumtartalma nem mérgezõ, ugyanis ahhoz a növények mindig csak a 
  részükre optimális mértékben jutnak hozzá, ezzel szemben az általuk 
  mûtrágyaként alkalmaztatott káliumsók, 
  amelyek a vízben könnyen 
  oldódnak, mint pl. a kálisó, vagy a káliumnitrát stb., rákényszerítik a 
  növényeket az élettani szükségletüknél sokkal több, mérgezõ mennyiségu 
  kálium felvételére. Emiatt azután nem csak a növények, de a növényeket 
  élelmiszerként elfogyasztó állatok és emberek is megmérgezõdnek.
  Ennek a mérgezésnek hosszabb idõ óta, egyre fokozódó mértékben 
  büntetlenül alkalmazása hátterét kutatva az is kiderült, hogy az 
  akadémiai, egyetemi tantételek, 
  sot még a Biblia kulcsszavait is hozzá 
  hamisították a kálisóval kevert konyhasóval folytatott népirtáshoz. 
  Egyházi, akadémiai és jogi csalásokra alapozott bûnszervezeti 
  tevékenységrõl van szó. Az ezen intézmények által bebeszélt 
  életrövidítõ, ivartalanító hatású diszkriminatív táplálkozási 
  irányelveket a büntetõbíróságok nem hajlandók elmarasztalni. Vagyis ez 
  az egyik fõ oka annak, hogy orvos, szcientológus stb.
   bûnözõk 
  természetes anyagok, pl. a konyhasóval összekevert kálisó mérgezo 
  arányaival tudatos mérgezést, népirtást folytathatnak, hazánkban és 
  számos más országban. Az ezzel lerövidített életû magyarok megmaradt 
  nyugdíjbefizetésébõl például az 
  elsikkasztott Világbanki és IMF 
  hiteleket törleszthetik?!
  A 30-as éveki moszkvai perek dokumentumaira hivatkozva Michael Sayers
   és Albert E. Kahn által írt, magyar nyelven a Szikra Könyvkiadó által 
  1948-ban megjelentetett Nagy Összeesküvés címû könyv így foglalta össze a
   tudományosan kikísérletezett, az áldozatok véletlenszerû elhalálozásnak
   feltüntethetõ gyilkolási módszert: … Különösen nagy benyomást gyakorolt
   rá az …, hogy Hitler „õrmesterbol emelkedett azzá, ami lett. Jagoda, 
  maga is, mint az orosz hadsereg szakaszvezetõ õrmestere kezdte el 
  pályafutását.
  … Jagoda a politikai gyilkosság egy sokkal körmönfontabb eszközét 
  találta ki, mint a hagyományos gyilkos bomba, tõr, golyó. … Jagoda 
  elõször kísérleteket végzett a mérgekkel. Felállított egy titkos 
  laboratóriumot és több vegyészt munkába állított. 
  Olyan gyilkossági 
  módszer kieszelésére törekedett, amely a gyilkosság kiderítését 
  lehetetlenné teszi. Jagoda úgy nevezte ezt, hogy gyilkosság 
  garanciával.....Nagyon egyszerû, mondotta Jagoda. - Az illetõ személy 
  természetesen megbetegszik, vagy egy ideje már beteg. A környezete, ami 
  szintén természetes. Lassan hozzászokik a gondolathoz, hogy a páciens 
  vagy meghal vagy fölgyógyul. A kezeloorvos akaratától függ, hogy 
  megkönnyítse a paciens felgyógyulását vagy halálát. A többi már csak 
  technika dolga. Éppen csak meg kellett találni a megfelelõ orvosokat. …
  ______________________________________________________________________________
   Code: TerroristaMozesII-23-20-33
  A Biblia (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22.) és a Talmud (Taanith 
  10. a lap és Baba kamma 93 b. lap) a következõ utasításokat tartalmazza 
  az ilyenfajta, tervszerû, de a nemzsidó áldozatok részére 
  "véletlenszerû" étkezési diszkrimináción alapuló 
  tudományos népirtás 
  céljáról és végrehajtásáról:
  SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)
  Mózes II. könyve 23. rész: Igazságról, felebaráti szeretetrõl és ünnepek 
  megtartásáról való törvények.
   ....
   Ígéret és parancs a kananeusok kiûzésére.
   20. Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrizzen téged az 
  útban és 
  bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem. 21. 
  Vigyázz magadra elõtte és hallgass az õ szavára; meg ne bosszantsd õt, 
  mert nem szenvedi el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne. 
  22. Mert ha hallgatandsz az õ 
  szavára; és mindazt megcselekended, amit 
  mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te 
  szorongatóidat. 23. Mert az én Angyalom elõtted megyen és beviszen téged
   az emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és 
  kiirtom azokat. 24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld 
  azokat és 
  ne cselekedjél az õ cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le 
  azokat és tördeld össze bálványaikat. 25. És szolgáljátok az Urat a ti 
  Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti
   közületek a nyavaját.
   26. El sem vetél, meddõ nem lesz a te 
  földeden semmi: napjaid számát teljessé 
  teszem. 27. És rettenésemet 
  bocsátom el elõtted és minden népet megrettentek, 
  amely közé mégy és 
  minden ellenségedet elfutamítom elõtted. 28. Darazsat is bocsátok el 
  elõtted és kiûzi elõtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust. 29. De nem 
  egy esztendõben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg
   ne 
  sokasodjék ellened a mezei vad. 30. Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled,
   míg 
  megsokasodol és bírhatod a földet. 31. És határodat a veres 
  tengertõl a 
  filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a 
  folyóvízig: mert kezetekbe 
  adom annak a földnek a lakosait és kiûzöd 
  azokat elõled.32. Ne köss szövetséget 
  se azokkal, se az õ isteneikkel. 
  33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bûnbe ne 
  ejtsenek téged ellenem, 
  mert ha az õ isteneiket szolgálnád, vesztedre lenne az néked.”
  A VALAMENNYI MÁS NEMZET TÖRVÉNYEIT MAGUKRA NEM KÖTELEZÕNEK TEKINTÕ 
  TALMUDISTA ZSIDÓK, A TALMUDOT IZRAEL TÖRVÉNYKÖNYVEKÉNT ALKALMAZZÁK. 
  RÉSZÜKRE A TALMUD ÍRJA ELÕ, AZ MAGYARÁZZA EL A FENTI MÓZESI, ÉLETTÉR 
  RABLÁSI CÉLÚ, NÉPIRTÁSI SOFTWARE OLCSÓ, EGYSZERÛ, HATÁSOS, NEM KÖNNYEN 
  TETTEN ÉRHETÕ, KONKRÉT ALKALMAZÁSI MÓDJAIT IS. NÉHÁNY JELLEMZÕ RÉSZLET A
   RASSZISTA ZSIDÓ TANBÓL, LUZSÉNSZKY ALFONZ A TALMUD MAGYARUL CÍMÛ 
  FORDÍTÁSA ALAPJÁN. TUDNI KELL, HOGY AZ ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD 
  ALAPJÁN LEHET HELYESEN ÉRTELMEZNI!
  54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint 
  egy azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271. 4. alatt.)
   73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert
   ölt, vagy (azzal a szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: 
  nem büntetendõ. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján. ) ......
   10 a. 
  lap. Legelõször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. 
  ...... Izrael országa esõvizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. 
  Izrael országa iszik elõször és azután az egész világ,
   hasonlókép egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhetõ részt 
  kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.
   93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az
   83 betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De
   mindezt elûzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 
  107 b. alatt is.)
   A nemzsidókat, akik bálványozást ûznek és az apró 
  barmok pásztorait nem szabad ugyan egyenest megölni, de nem is szabad 
  õket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök 
  vízbe esik, nem szabad még fizetségért sem kimenteni. Nem szabad õket 
  halálos betegségükbôl még fizetségért sem kigyógyítani. (...) pl. ha 
  egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el kell venni a 
  létrát, valami ürüggyel, hogy mindjárt visszahozzuk. 158. (Lásd Aboda 
  zara 26.b.)
   Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg 
  embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót 
  ölt meg: nem büntetendõ 79 a. lap. (ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján) 
  Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus 
  után tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien 
  bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal 
  szokás....így tanítja ezt a Talmud. 44,8 (Misna-Tora, Aboda zara. I.
   3-hoz.13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az 
  apróbarmok pásztorait, a rablókat, valamint a gojokat az ember a 
  verembõl ne húzza föl, hogyha szorongatásban (életveszélyben) vannak, 
  hanem meg kell õket semmisíteni, meg kell Õket ölni és kézzel 
  (erõszakkal) a verembe taszítani, hogy meghaljanak. (60. old.)
   A 
  legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a 
  gojok legjobbikát öld meg. 82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 
  40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, továbbá Majmonides. 
  Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)
   Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor nem 
  szabad õt egy nemzsidó orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy 
  meg kell halnia, akkor szabad õt attól gyógyíttatni. 27.b lap.
   A 
  nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni*. És Jehuda rabbi mondá: 
  Éppúgy, mint a mész; miként a mésznek nincs más rendeltetése, mint hogy 
  elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint az elégetés. 
  35 b. lap.
   * Megjegyzés: Raba kirablása során, Dávid a zsidó 
  népirtáshoz gázkamraként és elevenen megégetésre mészkemencét 
  alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31.
  A HAZAI ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT VEZETÉSÉVEL,
   a Mózes II. 23. 20-33-ban eloírt TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN, 
  TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEM ZSIDÓK IS TISZTA IVÓVÍZHEZ ÉS A 
  TISZTA (NaCl) KONYHASÓVAL MEGFELELÕ (FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN SÓZOTT 
  ÉLELEMHEZ JUSSANAK.
  A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak kristályos és hasonló 
  színû, de mérgezõ hatású kálium sókkal, pl. kálisóval (Kcl) pótolják. A 
  VIVEGA is, a legújabb népirtási találmány: a benne lévo 40% kálisó 
  mérgezoségét jelzo igen rossz ízének az elnyomására, erõs ízû 
  fûszerekkel összekevert, a magyar szabványt (MSZ-01-10007-82.) 
  alapjaiban sértõ, engedélyezett, támogatott, mérgezõ 
  sókeverék.NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS 
  BETEGSÉG
   NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS 
  („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A
   FO OKA : (Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei)A MEDICINA Orvosi 
  Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, 
  „A biológia aktuális problémái” focím alatt található „A mellékvesekéreg
   biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó 
  Dezso azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján 
  Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a 
  mellékvesekéreg-hormonok 
  és szerkezetük és biológiai hatásuk” 
  felfedezéséért.
  Az összefoglalás jellegu leírás emellett további 61 tudományos publikáció 
  mérési eredményeire is
   hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvbol itt idézett 
  megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)
  A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK , HOGY A
   NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK 
  MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK 
  VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), 
  AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON
   (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, 
  MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI 
  TAPASZTALHATÓK. (168)
  Ezek késõbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítõ, ivartalanító 
  stb. hatások például konkrétan a következõk:
  1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
   2./ A szervezetben elégtelen a szõlõcukor-képzodés, mely miatt elégtelen 
  zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
   3./ A különbözo stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. 
   4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) 
  elsõsorban a vesesejteknél, de a verejtéksejteknél és az emésztõrendszer
   mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, 
  törvényszerûen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
  5./ Idõvel nátrium-hiány jön létre (168)
   6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz 
  vándorol a sejtekbe. (168)
   7./ Csökken a keringõ vérmennyiség, a vér besûrûsödik, csökken a 
  viszkozitása. (168)
   8./ Romlik a keringés. (168)
   9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szûrési 
  (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
   10./ Idõvel elégtelenné válik a vesemûködés. (168)
   11./ A bõr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)12./ 
  Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
   13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként 
  rosszindulatúak is. (169)
  14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)
  Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál 
  kialakulnak fõ tünetként:
  15./ Magas vérnyomás. (169)
   16./ Szívelváltozások. (169)
   17./ Veseelváltozások. (169)
  18./ Izomgyengeség. (169)
   19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
   20./ A vérbesûrûsödés miatti vesemûködés romlás fokozza a 
  renintermelést, renintermelõ vesedaganatok jönnek létre. (169)
   A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek 
  fejlõdési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):
   21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlõdési zavarait, 
  pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)
   22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idõ elotti mentstruációt. 
  (170)
   23./ Felnõtt nõknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszõrösödés, 
  kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az 
  emlõk sorvadása. (170)
   24./ Fiatal fiúknál korábbi 
  pénisz-megnagyobbodást, korábbi erõteljes izomzat kifejlõdést, a 
  testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszõrzet idõ elõtti 
  megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást 
  okoz. (170)
  25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermekeknél és férfiaknál 
  emlõ-megnagyobbodást okoz. (170)
  26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlorák, prosztatarák) növekedését 
  serkenti. (170)

  Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfõbb okot részint elhallgatják, részint ellenkezõ hatásúnak
  tüntetik fel. Az élettani 
  optimum szerinti (fiziológiás mértékû) sópótlást, a vér elektrolit 
  nátrium : kálium : víz arányának megfelelõ étkezést „elavultnak” 
  hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz,
   a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos 
  nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, 
  hogy kálium túlfogyasztás 
  esetén torzul az EKG = romlik a szívmûködés!
  A könyvrõl általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési
   és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az 
  internetrõl, amihez a Google keresobe a „mellekvesekerges” szót kell 
  beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.
  ________________________________________________________________________________
  Kód: CSOD-FOTITKOK-100206
  HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSODJÉNEK A 11 (TIZENEGY)
  ALAPVETÕ FO OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!
  1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MÛTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMÕFÖLDEKET
   2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKÛ OPTIMÁLIS 
  ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidíto + 
  ivartalanító = népirtó hatású!)
   3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET
   (a kálium túladagolás is életrövidítõ + ivartalanító = népirtó 
  hatású!)4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZÕEN TÚLADAGOLÓ, 
  KIKÍSÉRLETEZETTEN ÉLETRÖVIDÍTO ÉS IVARTALANÍTÓ = NÉPIRTÓ ÉTKEZÉSRE
   
  5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDÕÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ 
  DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, ÉS A TISZTA HELYETT A FERTÕZÕ VÍRUSOS 
  ÜRÜLÉKET ÉS MÉRGEZÕ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A 
  NÉPET
   6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A 
  LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELÕÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT
   (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT
   7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a 
  magyar termelõk termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek 
  (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek 
  eladhatatlanok, s emiatt a magyarországi termelõk beszüntetik a 
  termelést, s megszüntetik a termelõ üzemi munkahelyeket
  8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelõ erõmûvek geotermikus 
  (magma)hõvel fejlesztett olcsó nagynyomású gõzre történõ átállítását, s 
  az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett 
  kõzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását
  9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb 
  külföldi adóssága, 
  mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés
   címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, 
  ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot 
  elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére,
   hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertozõ
   vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak
  10./ Az infúziónál és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány 
  helyett, az Na : 
  K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az 
  általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életû magyarok 
  megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a 
  kipusztított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét
  11./ 1-10. FÕLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BÛNÖZÕK BUNE
  Verõce, 2010. 02. 06. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértõ 
  feltaláló
  MELLÉKLET: komiszsoUgybenPappLajos100106


  Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: georg47 (2012-09-20)
  Megtekintések száma: 207 | Tag-ek(kulcsszavak): KIK ÉS HOGY MÉRGEZIK FÖLDJEINKET | Helyezés: 0.0/0
  Összes hozzászólás: 0
  Név *:
  Email *:
  Kód *: