Szombat
2018-10-20
8:34 AM
A fejezet kategóriái
Cikkeim [359]
Video [68]
Zene [17]
Angyal kártyák [30]
Google
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 49
Pagerank
Google PageRank
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
Keresés
Barátaink:
 • Sátorhelyi néptáncegyesület
 • spirituális ébredés
 • google optimalizálás
 • Ezoteria Magazin

  Cikkek katalógusa

  Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

  JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész
  JÉZUS TANÍTÁSAI

  1. rész
   

   

   


   

  Fejezzétek be az uralkodó elit által teremtett hamis bálvány-Jézuskép körüli táncotokat, amelynek létrehozásával az elitnek az volt a célja, hogy a kereszténységet megkaparinthassa saját maga számára, és uralja azt!

  Az egyetlen és legfontosabb dolog, amit meg kell értenetek azzal kapcsolatban, hogy ki voltam 2000 évvel ezelőtt az az, hogy tudjátok azt, hogy azért érkeztem, hogy megtanítsam és bemutassam azt az utat, amelyet MINDEN ember képes követni. Mintául érkeztem, miközben a keresztény egyház mögötti uralkodó elit kivételes példává emelt engem, olyanná, akit senki sem tud, vagy mer követni. Így tehát az, amit a keresztény egyház velem tett, az teljesen az ellenkezője annak, amit én látni szerettem volna.
  Az uralkodó elit emberei elsőként a fizikai testemet ölték meg, majd „megölték” az általam nyújtott példát azzal, hogy eltorzították a tanításaimat, miközben az életemmel kapcsolatban teljesen hamis történeteket találtak ki. Ezen a web felületen (Kim Michaels oldalán) azonban felfedem ezt a csalást annak érdekében, hogy azok az emberek, akik készen állnak arra, hogy megismerjék azt, hogy kik ők is valójában, azok követelhessék azt a jogukat, hogy az én példámat követve a személyes Krisztusság eléréséért indulhassanak.

  Az egyetlen lényeges dolog, amit jelenleg velem kapcsolatban meg kell értenetek az az, hogy spirituális lény, felemelkedett lény, felemelkedett mester vagyok. Továbbra is a Földbolygóval foglalkozom, mivel olyan ígéretet tettem, amelyet be akarok tartani: „ veletek leszek mindig, a világ végezetéig”. Éppen ezért hajlandó vagyok mindenkivel együtt dolgozni, aki hajlandó az intuitív képességeit ráhangolni a Jelenlétre, arra a rezgésére, amely ÉN VAGYOK.

  Ennek a web felületnek (Kim Michaels oldalán) az a célja, hogy hozzásegítsen benneteket ahhoz, hogy befejezzétek a kereszténység által megteremtett hamis Jézuskép-idol aranyborja körüli táncot, és közvetlenül rám hangolódhassatok a szíveteken keresztül. Végül is én jelentettem ki sok évvel ezelőtt azt, hogy Isten országa bennetek van, nemde? Pontosan emiatt a kijelentésem miatt öltek meg akkor, és pontosan ez okozza ma is azt, hogy sokan ezt az internetes felületet visszautasítják.

  Tény azonban az, hogy én régen és most is spirituális forradalmár voltam és vagyok. Azért jöttem, hogy forradalmasítsam az emberek Istenhez való kapcsolatát.  Azért jöttem, hogy megszüntessem azoknak a lényeknek az uralmát, akik arra törekednek, hogy az emberiséget rabszolgasorsban tarthassák, akiket egykor vak vezetőknek, vagy az ördög fiainak neveztem. Azért jöttem, hogy mindenkinek életet adjak, bőséggel megáldva, hogy megismerhessétek, megtapasztalhassátok az Istennel való személyes kapcsolatotokat a szíveteken keresztül. Azért jöttem, hogy mindenkit hozzásegítsek a tudatszintje felemeléséhez, hogy általa megismerhessétek Istent önmagatokban, ahelyett, hogy az elmebörtönötökben továbbra is fogva tartva azt gondolnátok, hogy az Istenhez vezető út, az üdvözülésetek valamilyen az uralkodó elit által kontrollált földi intézményen keresztül valósulhat meg.
  Ezért vagyok itt. Ezzel az internetes felülettel pedig az a célom, hogy hozzásegítselek benneteket ahhoz, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljetek velem, vagy más felemelkedett mesterrel. Ezzel a web felülettel NEM az a célom, hogy újabb külső vallást, vagy spirituális mozgalmat alapítsak, amely ugyanazt tenné, mint az összes intézményesített mozgalom tett, vagyis az emberek és Isten közvetlen belső megtapasztalása közé állna.

  Ha felhasználjátok az ezen az internetes oldalon és más általunk támogatott internetes oldalakon lévő tanításokat és eszközöket, akkor eljuthattok ehhez a közvetlen belső kapcsolathoz. Végül is pontosan ennek a belső kapcsolódásnak a bemutatása miatt öltöttetek testet most ez a gyönyörű bolygó kozmikus evolúciójának e kritikus és egyben nagyon szerencsés időszakában.
  Ha tehát tényleg meg akarjátok ismerni az igazi Jézust, akkor ne várjátok, hogy a web felületen találtok majd rám. Használjátok a tanításokat és a felkínált eszközöket arra, hogy megtalálhassatok a szívetekben. Ez a tapasztalat túlmutat a szavakon, miért is használom hát azokat arra, hogy megpróbáljam leírni azt? Keressetek, és megtaláltok – hajlandó VAGYOK veletek találkozni. Te hajlandó vagy-e rátalálni a valódi Jézusra? 


   

   
   
   

   

   

    Az igazi Jézus vagyok, és azért támogatom és inspirálom ezt a honlapot (Megjegyzés: Itt Kim Michaels oldalára céloz - szerk.Sandal), hogy lehetőséget adjak arra, hogy békét kössetek velem.

  Az a személy, aki ennek a web felületnek a fizikai megjelenését biztosítja (Kim Michaels), nem hiszi, és nem állítja magáról, hogy ő Jézus, sem azt, hogy Jézus jelenleg fizikai testben van jelen, és azt sem, hogy Jézus újra eljön a Földre. Ő az én szócsövem, a hírvivőm, ő az, aki számomra nyitott kapuként szolgál ahhoz, hogy általa átadhassam a tanításaimat ezen a felületen.  Sok más ember szolgált hasonlóképpen az elmúlt két évezredben.

  A Földbolygó jelenleg a kozmikus evolúció meglehetősen alacsony szintjén áll. Ez a bolygó jelentős áldozatot hozott annak érdekében, hogy otthonként szolgáljon mindazoknak az embereknek a számára, akik még mindig meglehetősen alacsony tudatszintet képviselnek, lehetőséget adva nekik ahhoz, hogy kiéljék magukat ezen a szinten, abban a reményben, hogy azt megelégelve készen álljanak valami többre.  A reményünk az, hogy egy nap elegük lesz a halál tudatszintjéből és a Krisztusi tudatszintre eljutva, amelyhez a segítséget most mindenki számára  felajánlom, az ÉLETET választják.
   
  A szükségszerű tagadás
  A Szabad Akarat törvénye és a bolygó lakóinak tömeges meglehetősen alacsony tudatszintje miatt a szükségszerű tagadás továbbra is fennáll. Nincs ugyanis felhatalmazásom arra, hogy olyan tagadhatatlan bizonyítékkal álljak elő, amely azt igazolja, hogy létezem, és egy ember által alkotott honlapot támogatok, ezért könnyű dolga van az embereknek azzal kapcsolatban, hogy megtagadják ezt a web felületet és a rajta megjelenő tanítások hitelességét.

  Itt ugyanazt a törvényt érvényesítem, mint amelynek akkor engedelmeskedtem, amikor kb. 2000 évvel ezelőtt a földön jártam. Bizonyos csodák kivitelezésére engedélyt kaptam, de nem jeleníthettem meg semmi olyan jelenséget, amely a dualista, az anti-krisztusi tudatszinten lévők számára megkérdőjelezhetetlen, vagy tagadhatatlan tény lett volna.

  Ez ad magyarázatot arra is, hogy a nem dualista, misztikus tanításaimat és példámat, miért volt lehetséges merev, visszaélésre alkalmat adó, önkényuralmi vallássá változtatni, amely majdnem 1700 évig szöges ellentétben állt azzal a céllal, amellyel erre a bolygóra érkeztem. Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy hány visszaélés, sérelem származott azoktól, akik azt állították magukról, hogy engem képviselnek itt a Földön. Tudatában vagyok mindennek, és érzem  az emberek fájdalmát, ezért döntöttem úgy, hogy lehetőséget adok mindenkinek arra, hogy megszabaduljon attól a fájdalomtól, félelemtől, vagy kétségtől, amely velem kapcsolatban kialakult.
   
  Miért szükséges Jézussal békét kötnötök?
  Miért fontos békét kötnötök Jézussal? Azért, mert bárhol is nőttetek fel, keresztény, vagy nem keresztény kultúrában, mindenhol hamis képet képviseltek velem és a küldetésemmel kapcsolatban. Az igazi probléma pedig az, hogy ezáltal önmagatokról is egy hamis elképzelést kellett elfogadnotok, egy olyan képet, amely korlátozza az élettapasztalataitokat, és amely megakadályoz benneteket abban, hogy az én példámat kövessétek. Éppen ezért nagy hasznotokra válik, ha túljuttok ezen a hamis elképzelésen, megtudva, hogy ki is vagyok én valójában, és mit tanítottam. Mindez nemcsak gazdagítja majd a hátralévő utazásotokat ezen a bolygón, hanem abban is nagy segítséget nyújt majd, hogy tudjátok, hogy mi történik, ha magatok mögött hagyjátok a Földet.
  Ha magatokat kereszténynek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy a kereszténység fő áramlata hamis képet fest rólam, amely nem juttathat el benneteket az üdvözülésetekhez. Nem juthattok a mennybe, ha a keresztény egyházak vak vezetőit követitek, függetlenül attól a ténytől, hogy ők azt állítják, hogy engem képviselnek. Csak akkor juttok el a mennybe, ha ismeritek a valós tanításaimat, úgy ahogy azokat ezen a web felületen és más olyan területeken megnyilvánítom, amelyeket a hagyományos hit képviselői elkerülnek.

  Ha magatokat szellemi útkeresőknek tartjátok, akkor bizonyára tudni akarjátok azt, hogy bár nem kell kereszténnyé válnotok ahhoz, hogy fejlődni tudjatok, és felemelkedjetek, de ennek ellenére meg kell békélnetek velem azáltal, hogy túljuttok minden hamis elképzelésen velem kapcsolatban. Az igaz tanításaim és a példám mutatják annak a folyamatnak az ősi mintáját, amelyen minden embernek keresztül kell jutnia ahhoz, hogy a Földről felemelkedhessen. Éppen ezért, ha nem békéltek meg velem, akkor hogyan fogtok engem elérni, hogyan juttok át a hivatalomon a fényben való végleges felemelkedésetekkor?

  Ha magatokat nem kereszténynek tartjátok, és a kereszténységre gyanakodva vagy ellenségesen tekintetek, akkor előnyötökre válik az, ha tudjátok, hogy a valódi tanításaim egyetemesek, és mindenki számára univerzális segítséget nyújtanak a halál tudatszintjétől való megszabaduláshoz. Mint ahogy fentebb elmagyaráztam, mindegy, hogy melyik külső valláshoz tartoztok, vagy nem tartoztok, ettől függetlenül nektek is keresztül kell jutnotok a spirituális hivatalomon ahhoz, hogy végleg megszabadulhassatok a halál tudatszintjének a taposómalmától, ha nevezhetjük így.
   
  Miért jött Jézus a földre?  
  Minden, ami a földön megtörténik az egy lehetőség, egy teszt. Ha igazán meg akarjátok érteni, hogy miért jöttem a földre, akkor azt is meg kell értenetek, hogy az érkezésem elsőrendű lehetőség, elsőrendű teszt volt. Azért jöttem, hogy mindenki számára valós döntéslehetőséggel szolgáljak.

  A valóság az, hogy a földi életben majdnem teljes mértékben a halál-tudatszint, az anti-krisztusi tudatszint dominál, amelynek alapján az emberek önmagukat elkülönülve észlelik a spirituális forrásuktól és egymástól. Ha idáig nem találkoztatok mással, csak a halál tudatszintjével, akkor hogyan dönthetnétek szabadon élet és halál között?

  Azért jöttem tehát, hogy megmutassam, hogy a dualista, az anti-krisztusi tudatszintnek van alternatívája. Ez pedig a Krisztusi tudatszint. Ezen a szinten tudjátok és elfogadjátok azt, hogy kik vagytok, önmagatokra pedig úgy tekintetek, mint aki egy a Teremtőjével és minden élettel. Azért érkeztem, hogy arról az útról nyújtsak tanításokat, és azt mutassam be, amely hozzásegít benneteket ahhoz, hogy a halandó énetek meghalhasson, ti pedig újjászülethessetek az új önazonosságotoknak megfelelően, a Teremtőtök Lényének egyéniesüléseként.

  A Szabad Akarat törvényének értelmében azonban nem akadályozhattam meg azokat, akik a dualista tudatszinttől teljesen elvakulva megteremtették a keresztény egyházat, magukat helyezve az engem képviselők pozíciójába. Nem akadályozhattam, akadályozhatom meg őket abban, hogy olyan vallást hozzanak létre, tartsanak fenn, amely teljes mértékben ellentétben áll az én igaz tanításaimmal, amely olyan teljesen hamis ígérettel él, amely nem viszi túl az embereket a halál tudatszintjén.
   
  Készen álltok-e a Krisztusi útra?
  A törvény azonban megengedi számomra azt, hogy alternatívát nyújtsak a hamis úttal szemben. Pontosan ez ennek a web felületnek a célja.  Ezen a felületen az igaz Krisztusi utat tanítom, azt az utat, amely benneteket is elvihet arra a tudatszintre, amelyet bemutattam, vagyis az egyéni Krisztusi tudatszintre.

  Teljesen tudatában vagyok annak, hogy azok, akik még mindig teljes mértékben a dualista tudatszinttől elvakultan léteznek, tagadják majd, becsmérelik és nevetségesnek tartják majd ennek a honlapnak a létezését és a rajta lévő tanításokat. Azzal, hogy ezt teszik, azzal csak felgyorsítják a saját ítéletüket, mert nem mondtam-e, hogy a szavaitok által lesztek megítélve és elbírálva? Azonban ennek a honlapnak az elsődleges célja az, hogy a Krisztusi igaz utat ajánlja fel azoknak, akik arra készen állnak.
  Honnan tudhatjátok azt, hogy készen álltok-e? A külső tudatotok által ezt a kérdést nem tudjátok majd megválaszolni, kizárólag a szívetek belső tudata, az intuíciótok segítségével sikerülhet. Hangolódjatok hát a szívetekre, és döntsétek el, hogy éreztek-e valamilyen bizsergést, égő érzést a lényetek mélyén. Ha igen, akkor vegyétek figyelembe, hogy lehetséges, hogy a ti saját döntésetek volt az, hogy ebben a kritikus időszakban testesüljetek meg annak érdekében, hogy segítsetek nekem és a többi Felemelkedett Mesternek abban, hogy közösen segítsük át a bolygótokat a kozmikus evolúciója egy újabb fázisába.
  Éppen ezért arra bátorítalak benneteket, hogy fontoljátok meg, hogy emberek milliói közül önmagatokat azon emberek egyikeként azonosítjátok-e, akikről a következő értekezésemben szólok. Ha igen, akkor használjátok az általam nyújtott tanítást és az eszközöket arra, hogy ráébresszétek önmagatokat a létezésetek valós céljára, ami miatt erre a bolygóra jöttetek a kozmikus ciklus jelenlegi fordulópontja idején.

  A Felemelkedett Jézus Krisztus VAGYOK. A végtelenségig elköteleztem magam a győzelmetekért és a felemelkedésetek érdekében. Ti is elköteleztétek-e magatokat?

   Mindig nyilvánvaló volt számomra, hogy az emberiség spirituális fejlődése különböző szinteket képvisel. A Biblia is tartalmaz olyan tanításokat, amelyeket a tömegek számára példabeszédekkel tettem érthetővé, míg a tanítványaimnak azokat bővebben is kifejtettem. A tanításaimnak mindig két szintje nyilvánult meg, az egyik az általános tömegnek szólt, a másik pedig azoknak, akik készen álltak, állnak a belső útra.

  Ennek a web felületnek (Kim Michaels oldala) az a célja, hogy a belső tanításaimat, a haladó szintet, vagy ezoterikus tanításokat juttassa kifejezésre azok számára, akik arra nyitottak. Tény, hogy vannak olyanok, akiknél ez nyitott fülekre talál, míg másoknál ez nem így van. Így volt ez akkor is, amikor a földön jártam, voltak olyanok, akiket el tudtam érni, voltak olyanok, akiket nem. Vegyétek azonban figyelembe azt, hogy kozmikus törvény szabályozza azt, hogy milyen lehet a spirituális mester és a tanítványai közötti kapcsolat.

  Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik.
  Van tehát egy belső oka annak, hogy miért találtál rá erre a honlapra. Annak ellenére, hogy lehetetlen egy honlapot úgy üzemeltetni, hogy a rajta megjelenő tanításokra csak bizonyos emberek találjanak rá, mégis hasznos lenne az, ha úgy éreznéd, hogy azért találtál rá erre az internetes felületre, mert készen állsz a tanítások némelyikének a befogadására.

  Építően hat azonban az is, ha felfigyeltek arra, hogy teljes mértékben lehetséges az, hogy valaki a legbelső szintjén készen áll már a tanításokra, de a külső személyiségének bizonyos jellemzői azonban megakadályozzák ezek elfogadását. Más szavakkal, azért találtál rá erre a honlapra, mert a magasabb éned ide vezérelt, miközben az alsó éned megtesz mindent annak érdekében, hogy rávegyen arra, hogy elutasítsd az itt találtakat. Teszi mindezt annak érdekében, hogy ne veszíthesse el a rajtad való uralmát.
  Amikor nagyjából kétezer évvel ezelőtt a földön jártam, az akkori emberiség a pszichét illetően sokkal korlátozottabb szemlélettel rendelkezett, mint napjaink emberisége. Ezért meg volt kötve a kezem azzal kapcsolatban, hogy a halál tudatszintjének bizonyos elemeit hogyan magyarázzam el nekik, hogyan mutassak rá arra, hogy a saját tudatuknak is van olyan oldala, amely a halál tudatszintjén akarja őket tartani. Napjainkban a legtöbb ember ennek a ténynek valamilyen szinten a tudatában van. Sokan a tudatuknak ezt a részét egóként ismerik.

  Tudatában kell lennetek, hogy az életetek, a személyes utatok, a tudatszintetek emelkedése felfogható a tudatotok ezen két eleme közötti huzavonának, egymás közötti harcnak. A magasabb énetek a Krisztusi tudatszint irányába lendít benneteket, az alsó énetek, az egótok pedig továbbra is a halál tudatszintjén akar tartani, abba az irányba ránt vissza benneteket, hogy önmagatokat továbbra is valamilyen földi oldallal azonosítsátok.

  A belső tanításaim célja régen is az volt és ma is az, hogy rávilágítsak erre a huzavonára, belső harcra, hogy megértsétek, hogy ki áll a harcok közepén. Ki az az „én”, akit a tudatotok két oldala ellentétes irányba próbál rángatni. Mindaddig, amíg valójában nem tudjátok, hogy kik vagytok, addig hogyan is hozhatnátok független döntést azzal kapcsolatban, hogy inkább a régi önazonosságotoknál maradtok-e, vagy hagyjátok, hogy az meghaljon annak érdekében, hogy az igazi énetek megszülethessen, hogy felismerhessétek azt, hogy kik is vagytok valójában: Isten teremtőtársai, társteremtők, akik azért vannak itt jelen, hogy uralmuk alá hajtsák a tudatukat és az anyag egész világát.

  Ha felhasználjátok azokat a tanításokat és eszközöket, amelyeket ezen és más web felületünkön számotokra nyújtunk, akkor valóban uralni tudjátok majd a tudatotokat. Ez tesz majd képessé benneteket arra, hogy teljesítsétek azt a célt, amely miatt a jelenlegi megtestesülésetekben vagytok jelen, vagyis azt, hogy Isten teremtőtársaiként szolgáljatok, és „uralkodjatok” a földön, azaz az anyag világán.
   
  Az Élő Jézus Krisztus vagyok, aki ezt az üzenetet az Élő Szón keresztül, amely ÉN VAGYOK, közvetítem. Tisztában vagyok azzal, hogy sokan kétségbe vonják, hogy valóban én vagyok-e, az igazi Jézus, aki hozzátok beszél. Tudom, hogy sokan bármilyen kis részletet megragadnak majd, hogy visszautasíthassák általa az üzenetemet. Tudom, hogy néhányan már el is döntötték, hogy feltehetően nem szólhatok az emberekhez ebben a korban, vagy nincs is mit mondanom mindazon kívül, amiket az Írások alapján már elmondtam; azon Írások alapján, amelyek már majdnem 2000 éve íródtak, és nem szólnak az emberiség jelenlegi problémáiról.

   

  Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: georg47 (2014-05-20)
  Megtekintések száma: 156 | Tag-ek(kulcsszavak): JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész | Helyezés: 5.0/1
  Összes hozzászólás: 0
  Név *:
  Email *:
  Kód *: