Hétfő
2018-07-16
4:27 AM
A fejezet kategóriái
Cikkeim [357]
Video [68]
Zene [17]
Angyal kártyák [30]
Google
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 47
Pagerank
Google PageRank
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
Keresés
Barátaink:
 • Sátorhelyi néptáncegyesület
 • spirituális ébredés
 • google optimalizálás
 • Ezoteria Magazin

  Cikkek katalógusa

  Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

  A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdését

  A maja vének tisztázzák a maja naptár kérdését


   Carlos Barrios, maja vén és Ajq'ij (egy szertartás pap és lelki

  vezető) a Sas Nemzetségből. Carlos egy kutatást kezdeményezett a
  különböző maja naptárakkal kapcsolatosan. Carlos fivérével, Gerardoval
  együtt számos tanárral folytatott tanulmányokat és kikérte a
  véleményét közel 600 hagyományos maja vénnek, tudása körének
  szélesítése érdekében.

  Carlos gyorsan rájött, hogy számos ellentmondásos tolmácsolása létezik
  a maja hieroglifáknak, sziklába vésett írásoknak, ábráknak
  [petroglifáknak], ,,Chilam Balam" Szent Könyveinek és több ősi
  szövegnek. Carlos néhány erős szót talált azok számára, akik
  hozzájárultak az összezavaráshoz:

  Carlos Barrios: ,,Antropológusok látogatják a templomok helyszíneit,
  elolvassák a feliratokat, és történeteket állítanak össze a majákról,
  azonban nem helyesen olvassák el a jeleket. Ez csupán az ő
  képzelődésük. Más emberek jóslatról írnak a maják nevében. Azt
  mondják, hogy a világ véget fog érni 2012 decemberében. A maja vének
  dühösek erre. A világnak nem lesz vége. Át fog alakulni."

  ,,Többé nem vagyunk a Negyedik Nap Világában, viszont még nem vagyunk
  az Ötödik Nap Világában. Ez a közbenső időszak, az átmenet kora. Ahogy
  keresztülmegyünk az átmeneten, a környezet pusztulásának roppant nagy,
  világméretű a lecsapódása [konvergenciája], társadalmi zűrzavar,
  háború van, és a Föld Változásai folyamatban vannak."

  Így folytatja: ,,Az emberiség megmarad, azonban egy más módon. Az
  anyagi struktúrák változni fognak. Ebből lesz lehetőségünk, hogy
  jobban emberek legyünk. A maja naptárak és jóslatok legfontosabb
  korszakában élünk. A világ összes jövendölése, minden hagyomány most
  fut össze. Nincs idő a játszmákra. E korszak lelki eszménye a
  cselekvés."

  Carlos meséli nekünk: ,,Az őshonos népeknek vannak naptáraik, és ők
  tudják, hogyan kell pontosan tolmácsolni őket - nem mások. A maja
  naptárak idő, évszakok és ciklusok jelentésköre bebizonyította
  magáról, hogy hatalmas és bonyolultan kifinomult. A maják 17 különböző
  naptára megértett, úgymint a Tzolk'in, vagy Cholq'ij, néhányon ezek
  közül az időt pontosan jegyezték le grafikonban több mint tízmillió
  évnyi időtartamra."

  ,,A maja naptárak matematikai ciklusai mindent előre jeleztek. Ez
  változni fog - minden változni fog. A maja nap-őrzők 2012. december
  21. napját az újjászületés dátumának tekintették, az Ötödik Nap
  Világának kezdetének. Ez egy új kor kezdete lesz, melyet a nap-
  meridián galaktikus egyenlítőn történő áthaladása, valamint a Föld
  önmagának a galaxis középpontjához való hozzáigazítása jelez és
  következik is belőle."

  2012. december 21-én napfelkeltekor, 26.000 év során első alkalommal a
  Nap felkel, hogy összekapcsolja a Tejút metszőpontját, és az
  ekliptikus síkot. Ezt a kozmikus keresztet a Szent Fa, az Élet Fájának
  megtestesülésének vélik, mely fára a világ minden lelki hagyományában
  megemlékeznek.

  Néhány megfigyelő azt mondja, hogy 2012-ben a galaxis szívével történő
  ilyen együttállás megnyit egy csatornát a kozmikus energiáknak, hogy
  átáramoljanak a Földön, megtisztítva azt, és mindent, ami rajta van,
  felemelve mindent a rezgés egy magasabb szintjére. Carlos emlékeztet
  minket: ,,Ez a folyamat már elkezdődött. A változás most felgyorsul,
  és gyorsulását folytatni fogja."

  Ha a Föld emberei el tudnak érni e 2012-es dátumig jó formában
  anélkül, hogy a Föld túlontúl nagy részét tönkretennék, egy új,
  magasabb szintre fogunk felemelkedni. Azonban azért, hogy oda
  eljussunk, óriási hathatós erőket kell átalakítanunk, melyek az út
  akadályozását keresik."

  A naptárban megszabott dátum, a téli napforduló 2012 évében nem a
  világvégét jelöli. Sok kívülálló ember ír a maja naptárról eltúlozva
  ezt a dátumot, viszont ők nem ismerik. Azok, akik ismerik, ők az
  őshonos vének, akiket a hagyományok őrzésével bíztak meg.

  Carlos elmondja nekünk: ,,A gazdaság most egy fikció. Az átmenet első
  ötéves terjedelme, 1987 augusztusától 1992 augusztusáig, volt az
  anyagi világ lerombolásának kezdete. Előre haladtunk mélyebbre tíz
  évnyit az átmenet fázisába mostanáig, és az úgynevezett pénzügyi
  stabilitás forrásai közül sok valójában egy üreg. A bankok gyengék. Ez
  egy érzékeny pillanat számukra. Globálisan összeroppanhatnak, ha nem
  figyelnek. Most, az emberek figyelnek."

  Mind az Északi-sark, mind a Déli-sark olvad. A víz szintje az
  óceánokban növekedni fog. Ugyanakkor viszont a föld az óceánban,
  különösen Kuba közelében szintén emelkedni fog. Carlos egy történetet
  mesél a legutóbbi maja Újév szertartásokról Guatemalában. Azt mondta,
  hogy az egyik tisztelt mam vén, aki egész évben egy hegyi
  remetebarlangban él, elutazott Chichicastenangoba, hogy a szertartáson
  beszéljen az emberekkel. A vén egy egyszerű, egyenes üzenetet hozott.
  Kérte az emberi lényeket, hogy az élet és fény támogatásáért gyűljenek
  össze.

  ,,Jelenleg minden személy és csoport a saját útját járja. A hegyek
  vénje elmondta, hogy van remény, ha a fény népe képes összegyűlni és
  egy bizonyos vonatkozásban egyesülni. A kettősség világában élünk -
  nappal és éjszaka, férfi és nő, pozitív és negatív. A fénynek és
  sötétségnek szüksége van egymásra. Ők az egyensúly."
  ,,Épp most a sötét oldal nagyon erős, és igen tisztában van azzal, mit
  akar. Előrelátásuk, elsőbbségük és hierarchiájuk is világosan
  megtartott. Számos módon dolgoznak azért, hogy képtelenek legyünk
  összekapcsolódni majd 2012-ben a spirális Ötödik Világgal."

  ,,A fény oldalán mindenki azt hiszi, hogy ők a legfontosabbak, és hogy
  saját megértésük, csoport megértésük a kulcs. A kultúrák és vélemények
  különbözősége létezik, így van versengés, szétszóródás, és nincs
  egyetlen összpontosítás."

  Carlos hiszi, hogy a sötét oldal azon dolgozik, hogy gátolja az
  egységet a tagadáson és az anyagelvűségen [materializmuson] keresztül.
  Azon is dolgozik, hogy tönkretegye azokat, akik a fénnyel dolgoznak
  annak érdekében, hogy a Földet egy magasabb szintre juttassák.
  Szeretik a régi energiát, a hanyatló Negyedik Világot, a
  materializmust. Nem akarják, hogy változzon. Nem akarnak egységet.
  Ezen a szinten akarnak maradni, és félnek a következő szinttől.

  A hanyatló Negyedik világ sötét hatalmát nem lehet lerombolni, vagy
  legyőzni. Túl erős, és felkészült erre, és ez egy rossz stratégia. A
  sötéteket csupán átalakítani lehet, amikor szembetalálkoznak az
  egyszerűséggel és nyíltszívűséggel. Ez az, ami az egységhez vezet, a
  kulcshoz az Ötödik Nap Világáért.

  Carlos elmondta, hogy az Ötödik felbukkanó korszak a figyelmet egy
  tudomásul nem vett elemre hívja fel. Habár a négy hagyományos Föld,
  Levegő, Tűz és Víz elem a múltban különféle korszakokat uralt, lesz
  egy ötödik figyelembe veendő elem az Ötödik Nap korában - ez az elem
  az ,,ÉTER".

  A szótár az Étert egy ,,vélelmezett anyag"-ként határozza meg,
  melyről ,,azt tartják, hogy minden teret elfoglal, lehetségesnek
  tartják, hogy a téren keresztüli elektromágneses sugárzás terjedését
  magyarázza." Lehetséges, hogy ,,a tér közötti térként" lehetne
  meghatározni. Azt sejtetném, hogy megjelenhetne naprendszerünkből (a
  Napból) a töltött részecskék és a mi galaxisunk (a Tejút) erős
  hullámzásának igazodásaként. Az éter elem képviseli a lelkiség
  energiáját [spirituális energiát].

  ,,Az Ötödik Nap eleme égi. Az Éter összefüggésében lehet az
  ellentettség [polaritás] egyesítése. Az emberekben nincs többé
  sötétség, vagy világosság, csupán egy felemelkedett egység. Épp most
  azonban a sötétség birodalma nem érdeklődik ez iránt. Ennek
  akadályozására szerveződtek. Keresik, hogy a Földet és környezetét
  kihozzák az egyensúlyból, így mi nem fogunk készen állni 2012-ben az
  együttállásra."

  ,,Együtt kell dolgoznunk a békéért és egyensúlyért a másik oldallal.
  Gondoskodnunk kell a Földről, mely táplál minket és menedéket nyújt
  nekünk. Teljes elménket és szívünket kell belehelyezni az egységre
  való törekvésbe, és az egység most a másik oldallal történő
  szembeszállás és az élet megóvása."
  ,,Nyugtalanok vagyunk - többé nem játszhatunk. Bolygónkat
  megújíthatják, vagy elpusztíthatják. Most van itt az idő felébredni és
  cselekedni. Mindenkire szükség van. Nem ok nélkül vagyunk itt.
  Mindenki, aki itt van most egy fontos céllal rendelkezik. Ez egy
  nehéz, viszont különleges idő. Van lehetőségünk a növekedésre, azonban
  készen kell állnunk a történelem e pillanatára."

  Carlos mondja: ,,A megjósolt változások meg fognak történni, azonban
  hozzáállásunk és cselekedeteink határozzák meg milyen durvák, vagy
  milyen szelídek lesznek ezek. Cselekednünk kell, hogy változást
  hozzunk, és olyan embereket kell megválasztanunk, hogy képviseljenek
  minket, akik értenek, és politikai intézkedéseket foganatosítanak majd
  a Föld tiszteletére."

  ,,A meditáció és a lelki gyakorlat jó, viszont a cselekvés is az.
  Nagyon fontos tisztában lenni azzal, kik vagyunk, és fontos tisztában
  lenni a kapcsolatunkkal is a Földdel. Fejlesszétek magatokat saját
  hagyományaitoknak és szívetek hívásának megfelelően. Azonban
  emlékezzetek a különbözőségek tiszteletére és az egységre való
  törekvésre. Egyetek bölcsen - nagyon sok étel fertőzött akár nehezen
  észrevehetően, akár durva módon. Fordítsatok figyelmet arra, amit
  bevisztek testetekbe! Tanuljátok meg az étel tartósítását, és az
  energia fenntartását [konzerválását]! Tanuljatok meg néhány jó
  légzéstechnikát, azért, hogy mesteri fokra vigyétek légzéseteket!
  Legyetek tiszták! Kövessetek egy nagy gyökerű hagyományt! Nem fontos,
  milyen hagyomány, szívetek fogja megmondani nektek, azonban nagy
  gyökerekkel kell bírnia."

  ,,Az energia világában élünk. Fontos feladat jelenleg megtanulni
  érzékelni, vagy látni mindenki és minden energiáját - emberekét,
  növényekét, állatokét. Ez mindinkább fontossá válik, ahogy az Ötödik
  Nap Világához közeledünk, hiszen ez társul az ,,éter" elemével - a
  birodalommal, ahol az energia él és összeszövődik. Menjetek el a Föld
  szent helyeire, hogy imádkozzatok a békéért, tiszteljétek a Földet,
  mely ételt, ruhát és menedéket ad számunkra. Újra életre kell
  keltenünk e szent helyek energiáit. Ez a mi munkánk."

  ,,Egy egyszerű, viszont hatékony imádkozási módszer egy fehér, vagy
  világoskék színű gyertya meggyújtása. Egy pillanatra gondoljatok a
  békére. Mondjátok el szándékotokat a lángnak, és ennek lángját
  küldjétek el azoknak a vezetőknek, akik bírják a hatalmat, hogy
  háborút indítsanak, vagy békét teremtsenek."
  Carlos emlékeztet minket, hogy ez egy döntően fontos pillanat az
  emberiség és a Föld számára. Minden ember fontos.

  Azt mondta, a vének kitárták az ajtókat, azért, hogy más fajok
  eljöhessenek a maja világba, hogy átvegyék a hagyományokat." A maják
  régóta méltányolták és tisztelték azt, hogy vannak más színek, más
  fajok, más lelki rendszerek. Tudják, hogy a maja világ sorsa összefügg
  az egész világ sorsával."

  ,,A legnagyobb bölcsesség az egyszerűségében lakozik. Szeretet,
  tisztelet, türelem [tolerancia], osztozás, hála, megbocsátás. Nem
  összetett, vagy bonyolult. Az igazi tudás ingyenes / szabad. DNS-ünkbe
  kódolt. Mindaz, amire szükségetek van, bennetek van. Nagy tanítók
  mondták ezt a kezdetektől fogva. Találjátok meg szíveteket, és
  ráleltek utatokra."
  Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: georg47 (2012-02-24)
  Megtekintések száma: 737 | Hozzászólások: 1 | Tag-ek(kulcsszavak): misztika, maja, ezoteria | Helyezés: 0.0/0
  Összes hozzászólás: 0
  Név *:
  Email *:
  Kód *: