Kedd
2019-03-26
4:15 PM
A fejezet kategóriái
Cikkeim [360]
Video [68]
Zene [17]
Angyal kártyák [30]
Google
Körkérdésünk
Értékeld honlapomat
Összes válasz: 50
Pagerank
Google PageRank
Statisztika

Online összesen: 1
Vendégek: 1
Felhasználók: 0
Belépés
Keresés
Barátaink:
 • Sátorhelyi néptáncegyesület
 • spirituális ébredés
 • google optimalizálás
 • Ezoteria Magazin

  Cikkek katalógusa

  Nyitólap » Cikkek » Cikkeim

  A magyaroknak, az Atyával kötött Fény Szövetsége nevében 1

  Drága Magyar Testvéreim, Lelkeim, Dicső Nemzetem!

  Atyánk, a Mindenható Isten kegyelméből ismét van szál, a veletek való munkálkodásra! Ashtar Parancsnok felvetésére a Fény Galaktikus Szövetségének Konföderációja egyöntetű igennel válaszolt arra, hogy kéréseteknek megfelelően, tudást adjunk át a számotokra. A Vének Tanácsa pedig rábólintott az én személyes vágyamra, hogy magam legyek az, aki tudósaink közül először beszél hozzátok… Ashtar Parancsnok kifejezte háláját az ötletem hallatán. Tudta, hogy ha valaki, akkor én leszek az, aki a magyar nemzet fiaihoz a legrövidebb utat találom meg. Hiszen működtünk már együtt a magyarok Nagyjaival… Nimród gyermekeivel, Árpáddal és Attila nagy királyotokkal, valamint a nagy Szentjeitekkel. Ragyogó és fénnyel teli a ti vérvonalatok és magatokban hordozzátok a dicsőséget! Hálás vagyok, hogy mellettetek munkálkodhatok, emlékezve a dicső időkre! Tudom, hogy újra megtesszük, amit egykor! Most, itt, veletek! Győzelemre és felemelkedésre vezetjük nemzeteiteket! Hála, hála és szívből jövő áldás nektek ezért! Meghajlok nagyságotok előtt és közvetítem nektek Teremtőnk túláradó szeretetét tetteitekért!

  Ashtar Parancsnokunk kérésére az Isteni Rendről fogok beszélni nektek, több alkalmon keresztül. Ezúttal, arról a leghatalmasabb Univerzumi Törvényről, amely a világot megalkotta, és amely a világunkat működteti. Természetes egyszerűséggel, az egy önmagából következő tény, hogy a világunkban élő lények, és fajok csak abban az esetben tudnak a Szeretet Istenének, a mi Atyánknak a társteremtőivé válni, ha ugyanazt a törvényt működtetik az életük folyamán a teremtésben, mint amely a világunkat alkotta és áthatja.

  Az első, a legnagyobb és a mindent eldöntő törvénye az Atyának: A SZERETET TÖRVÉNYE.

  Tudatában vagyok annak, hogy hallottatok már a Szeretet Törvényéről és abban is, hogy néhányan tanítják nektek. Sajnos eddig csak töredékes tudást kaptatok a Szeretet Törvényével kapcsolatban. Ennek a monográfiának a végére megértitek majd, hogy mennyire igaz ez az állítás. Meg fogjátok érteni, hogy akár ettől a pillanattól kezdve működtethetitek az életetekben, és akár azonnali eredményeket érhettek el vele. Ez azért van, mert rákerültök a saját utatokra. Olyan érzésetek támad majd, mint amikor egy fuldoklót valaki kiemel a víz alól, ahol újra levegőt kap. Az történik ilyenkor, hogy egyszerűen visszakerültök a saját közegetekbe. Rádöbbentek idővel, hogy csakis e törvényhez igazodva érdemes élni. Majd megkérdezitek magatoktól, vajon hogyan voltatok képesek ez idáig, létezni nélküle.

  De még mielőtt nekilátnék bővebben kifejteni nektek, mindenek leghatalmasabb törvényét, szeretném, ha tudnátok a következőket, - hiszen rendkívül fontos, hogy értsétek az összefüggéseket: vajon kik azok, akiknek küldetésük ezen a Föld nevű bolygón, legelőször felismerni e törvény létét, vajon akik azok, akik aktiválni tudják az életükben, majd működtetni tudják azokat, és később felemelni tudják a többi nemzetet általa.

  A MAG-URA lélekvonal különleges tudású lélekcsaládfa. Közvetlen, isteni kegyelemmel bíró aranykori lélekcsoport. Ők azok, akik az aranykort aktiválni, később működtetni képesek, és készek is rá. Lelkük beavatásait egyenesen az Atyától birtokolják, így rendelkeznek azokkal a képességekkel, hogy újra fényt hozzanak a legsötétebb korokba és helyszínekre is. Időnként, amikor az Atya úgy dönt, akkor közös misszióra küldetnek, amelyet örömmel vállalnak föl és nagyjából egy időben leszületve, az adott helyszínre érkeznek, egy közös, a szemük előtt lebegő céllal.


  Ez a csodálatos lélekcsalád ti vagytok, Kedveseim! Magatokra fogtok ismerni! Nagyjaitok is ezekkel a célokkal voltak egykor a Földön. Akkoriban a fő feladatuk a primitívebb népek felemelése volt, a tudás, avatatlan szemek elől való elrejtése, megőrzése és annak bebizonyítása, hogy a lélek ereje a legnagyobb elnyomás ellenére is képes sugározni. A legnagyobb tudás a ti birtokotokban van, ugyanis egyenesen a közös Isteni Forrásunkhoz vagytok bekötve. Nincs szükségetek másra, csak visszatalálni az Eredőtökhöz, a saját gravitációs középpontotokba.

  A mostani aranykori küldöttek az 1930-as évek végétől kezdve érkeztek le a Földre és érkeznek folyamatosan közétek. Több milliós lélekszámról tudunk beszélni a ti esetetekben, akiknek a missziója a fenti tételek összessége. Ezek a ti közös céljaitok, amelyek a lelki szemetek előtt lebegnek. Addig nem érzitek pályán magatokat, amíg ezekből legalább egy nem teljesül az életetekben. Elérkezett az idő, hogy tudatosan számot vessetek ezen közös célokkal és egyénileg, vagy egymással összefogva elkezdjétek megvalósítani azokat. Ez az oka, hogy egyáltalán vállaltátok a küldetéseteket.

  Kiválasztottátok hozzá azt a földrajzi területet, amely kiválóan alkalmas a gyógyításra, a tisztításra, hiszen gyógyvizekben és gyógynövényekben bővelkedik. Ez a szent hely a Földön: a Kárpát-medence és környéke. Ezen kívül, újra választottátok azt a génállományt, amelyet már többször alkalmasnak találtatok a kibontakozásra. Szellemi töltete, szorgalma, kitartása, művészi hajlamai, egészséges, erős és tiszta génállománya miatt a magyar, hun-szkíta, pártus vonalon megvalósulhat a tökéletes isteni program: lélekcsaládfátok nemes lélekereje aktiválni tudja egy nemes génállomány összes kódját, amelynek segítségével az emberi faj visszanyerheti az eltörölt, „lekapcsolt” képességeit. (A 22 érzékszervetekből 5-öt használtok most, amely pusztán a túlélésre elegendő.) Így, céltudatosan megvalósíthatjátok isteni küldetéseteket, röviden szólva az isteni rendbe való visszatalálást! Még akkor is így van ez, ha netán távol kerültetek őshazátoktól, a Kárpát-medencétől.

  Tehát, íme a fentiekben a valódi ok, amiért, ha valakinek a világon, akkor nektek, pontosan ismernetek kell a mindenség leghatalmasabb törvényét, a SZERETET TÖRVÉNYÉT, vagyis Teremtő Atyánk törvényét! Ismernetek kell a küldetéseteket, hogy a Szeretet Törvényének mentén, CÉLtudatosan kezdjétek el újra működtetni az aranykort. Megértitek majd az energetikai összefüggéseket a cselekedeteitek és az életetek eseményei között. A nagyszerű tény, hogy újra létezik a Kárpát-medence fölött egy egészséges szeretetpajzs, vagy Atyai tudatosság háló, vagy kristályháló (mindegy, minek hívjátok), amely nagyban segíteni fogja a munkátokat. Együttműködve vele, a törvény mentén visszataláltok az Eredőtökhöz, meggyógyultok, megtisztultok, rendet és harmóniát teremtetek magatok körül, ős magyar nyelvünkön szólva BOLDOG(ULTOK), majd nekiláthattok a gyógyításnak, a tisztításnak, a rend kialakításának és a tanításnak.

  Készüljetek, mert nagy munka vár rátok, Kedveseim!   

   

  Közös univerzumunk Igazságát van módomban feltárni ma nektek. Azét az Igazságét, amely egyben létünk oka, életre hívója és működtetője is. Mindenható Teremtő Atyánk programja ez, amelynek zsenialitása és ismételhetetlensége abban áll, hogy a teremtmény, önmagában hordozza egyben, magát a Teremtőt is.

  A világunk kezdetén, Teremtő Atyánk, színtiszta szeretetenergiától feszítve, új minőséget hozott létre. Egy óriási katarzisban, önvalója belerobbant az anyagba. Önmagát adva, önmagából eredeztetve, önmagát beleáldozva, anyagi minőségben jelent meg. Saját maga lényegéből megalkotta az univerzumát. A galaxisokat, a csillagokat és a bolygókat.

  Ugyanez a szeretetenergia később arra sarkallta, hogy az anyag, - amelyben, tulajdonképpen az Ő saját lényege rezgett, - tudomást szerezzen önmagáról. Ezért megengedte, hogy a saját isteni öntudata elfoglalja helyét benne. Ekkor az Ő „valóság tudata” minden atom „valóság tudatává” vált. Az Atya így nyilatkozik e jelenségről: „Vagyok, aki vagyok.” Lefordítva annyit tesz, hogy ami/aki tudja, hogy ő saját maga van, vagyis létezik, akkor az a Létezés, az Isteni Létezés bizonyítéka. Például, tehát, ha valaki ki tudja mondani, hogy „én vagyok”, akkor az Atya maga mondja ki általa, hogy Ő létezik. Már pedig az univerzum minden atomja, sejtje, a saját szintjén, rendelkezik ezzel a tudattal. Ha tudnának beszélni, akkor ki tudnák önmagukról nyilatkozni azt, hogy „vagyok”, „létezem”. A kő, a víz, a tűz, a fém, a levegő és minden, általunk szervetlen anyagnak vélt forma atomjai is tudnak önmagukról.

  E létezés Egysége kivitelezhetetlen lett volna, ha Teremtőnk az anyag megteremtésével párhuzamosan, ne hívta volna életre a szakrális törvényszerűségeket, amelyek meggátolták, hogy az anyag atomjaira essen szét és elszóródjon az univerzumban. Segítségül hívta a szakrális geometria, a logika, a fizika, a kémia, a matematika, valamint saját Lelke törvényeit.

  A létezésnek ebben a nagyszerű és csodálatos Egységében, az Atya úgy döntött, hogy mérhetetlen szeretetéből kiáradóan, a teremtése folytatásaként, még nagyobb bizonyítékát adja a világa iránti szerelmének.

  Az immáron tudattal bíró anyag egyes formáit kiválasztva, még nagyobb tettre szánta el magát. Megengedte, hogy bizonyos anyagformák reprodukálhassák önmagukat. Ekkor létrejött a szerves világ, amely már egy fejlettebb programot futtatott. Már nem csak a fizika és a kémia törvényszerűségei irányították az anyagi világ ezen formáit, hanem egy program is. Egy intelligens, kreatív, önmagát újraalkotni, és saját fajára jellemző kódjait megőrizni képes program. A világ elkezdte, a programnak megfelelően, önállóan, újra és újra életre hívni önmagát. Az Univerzum így élettel népesedhetett be. A szerves anyagi formák végtelen sora alakult ki.

  Teremtőnk végtelen boldogságában azonban egy, ennél még merészebb tervet tartogatott az általa oly mérhetetlenül szeretett univerzuma, és lakói számára. Bizonyos, öntudattal bíró, szerves anyagformáknak, amelyek az evolúciós program futtatásával kifinomulttá és a legjobban alkalmazkodóvá váltak, megengedte, hogy újabb minőségben vegyenek részt a világegyetem bővítésében. Ahhoz, hogy ez maradéktalanul létre jöhessen, megengedte, hogy az általa kiválasztott formák beleláthassanak a világot Egységben tartó, szakrális törvényekbe, és a saját Szent Szelleme (intellektusa) szétosztása által tudáshoz juttatta őket.

  ( - A világegyetemünk számtalan galaxisán több milliónyi társteremtői minőség létezik. Nem mind humanoid formában, és nem mind, a mi hozzánk hasonló lételem formákkal.)

  Ezt követően, mintha mindez nem lett volna elég, az intellektus, a szellemi tudás mellé, Teremtőnk még valami mást is adományozott a fiainak. A legnagyobb ajándékot adományozta oda nekik, amelyet csak szülő adhat a gyermekének. Ez az ajándék nem más, mint a világ felett való saját rendelkezési jog, a saját szabad választás joga, a kreatív, szeretetből fakadó teremtéshez való jog, vagyis a Szabad Akarat.

  A teremtés folyamata a Lélek műve. Csak Isteni Lélekkel átitatva lehet a szívünkben felmerült késztetéseket tervekbe, majd a fizikai világban, sárba gyúrva, anyagba formálni. Erre csak az képes, akiben az Atya Lelkének MAG-ja munkálkodik.

  Így a Szabad Akarat nagylelkű ajándékát csak saját Szent Lelkének darabokra osztásával adhatta át. Hisz egyedül az Isteni Szent Lélek képes tudás birtokában, az anyagi világ programját akarattal megírni és működésre bírni. Egyedül a Szabad Isteni Akarat képes megtörténtté tenni a teremtést az által, hogy kimondja: LEGYEN…!Isteni Lelket ültetett tehát az immáron Isteni Tudással bíró gyermekeibe. Áldozatot hozott a gyermekeiért. Önmagát adta Testében, Szellemében, Lelkében. A világunk Isteni Szeretetáldozatból született és működik.

  A Szabad Akarat adománya lehetővé teszi az Atya gyermekeinek, hogy saját jogon rendelkezzenek mindazzal, amit az Atya létre hozott. Lehetővé teszi gyermekei számára, hogy a Szent Szellem tudását felhasználva, a törvényeket betartva, folytathassák a teremtést. Így őket valódi társteremtőkké tette és saját képmására formálta őket.

  Annak ellenére megengedte gyermekeinek a társteremtői minőséget, hogy tudta: gyermekei fejletlenségükben, tudatlanságukban ellenszegülnek majd a törvényeknek, elszakadnak a Teremtőjüktől, gyakran megtagadják majd Őt, birtokolni akarják a világot, végtelenségig gőgösek és önteltek lesznek, és maguknak tudnak be minden érdemet és jogot a világ megteremtésére és a felette való uralkodásra. Megfeledkeznek a Törvényekről, kárt tesznek önmagukban, egymásban, az univerzumban, vagyis Istenben, magában.

  De az Atya nem tett ellene semmit! Feláldozta magát az anyagban ezekért a lényekért, saját gyermekeiért, hogy ők tanulhassanak, előbbre juthassanak a megszerzett tapasztalataik által, hogy megpróbáltatásoknak legyenek kitéve, és hogy megtanulják egyre tudatosabban folytatni a teremtést. Azt akarta, hogy a gyermekei saját történeteikből tanulva újra visszataláljanak hozzá, saját maguk jöjjenek rá az egyetlen üdvözítő megoldásra: a Szeretet Törvényének az összefüggéseire, működtetésére és így egyre emelkedettebbek és egyre nagyszerűbb teremtőkké váljanak, egyre hasonlatosabbak isteni mivoltukhoz.

  Galaxisunkban élnek olyan isteni gyermekek, akik már réges-régen, földi évben mérve évmilliókkal ezelőtt, visszataláltak a Teremtőhöz, és tökéletesen tudják működtetni az isteni törvényeket. Ők is átmentek az evolúció minden szakaszán, de fejlettségükben elértek arra a szintre, ahol lassan tökéletes másai az Atyának és most már igazi társteremtőként újabb és újabb világokat hoznak létre, újabb és újabb létformákat.

  A Föld nevű bolygón az Atya által kiválasztott faj az ember. Egyedül az ember kapta meg azt a lehetőséget, hogy tudatos társteremtőként vegyen részt az Atya jobbján a nagy mű fejlesztésén. Egyedül ő kapta meg, isteni szeretetből fakadóan, a szabad választás lehetőségét. Ma a földi ember ott tart az evolúciójában, hogy képes lenne tudásszintjéhez mérten felfogni, és működtetni az univerzális törvényeket. Lénye azonban homályos tévedésben él. Félelemből cselekszik, mert nem tud a világegyetemről semmit, s játékszerévé vált, birtoklási vágytól megrészegedett, földi egyedeknek. Rabszolga sorba taszítva, sötét erők oltárán feláldozva, az „urak” asztaláról lehulló morzsákért könyörög.

  Földi Testvéreink! Álljatok le, és gondoljátok át!

  A Teremtői Szeretetáldozat önmagát áldozza fel másokért. Nem másokat áldoz föl önmagáért! A mi univerzumunk ettől működik. Tévedés mást hinni, elfogadni és nem a szeretetáldozat eszközével a világot működtetni. Ha más energiákat működtettek a teremtésre, mint a szeretetenergiát, akkor áthágjátok a Szeretet Törvényét!!

  Ha áthágjátok a törvényt, bajba sodorjátok önmagatokat. Ugyanúgy veszélyben vagytok, mint amikor tudatlanságból, vagy könnyelműségből, fittyet hányva a gravitáció törvényére, egy emeletes ház tizedik emeletének korlátjáról sétára indulnátok a semmibe. Biztos katasztrófa lenne a tévedésetek ára. Ugyanis a természeti törvények nem válogatnak. Lehetsz jó ember, lehetsz rossz ember, lehetsz férfi, lehetsz nő, fehér vagy fekete, a törvény mindenkire egyformán hat. Aki ismeri a törvényt, az igazodik hozzá. Aki nem ismeri, addig tanulja tapasztalatok begyűjtésével a használatát, amíg el nem sajátítja, és el nem kezdi helyesen működtetni azt.

  A törvények áthágása, közös univerzumunkban, bűnnek számít, mert kárt okoz: elsősorban a vétkesnek, közvetve pedig másoknak, majd a környezetünknek, vagyis a Teremtőnknek. Higgyétek el, senki nem áll a háttérben, hogy kontrolláljon, és senki nem csikarja ki másokból erőszakkal a törvénytiszteletet. A törvény megsértése elsősorban arra hat, aki megsérti. Önmagában tesz kárt az, aki akarva, vagy akaratlanul, hibázik. Ez magában véve már egy komoly büntetés, amelyet a személy saját kezével ró ki önmaga ellen. A helytelenül használt törvény veszélybe, és bajba juttatja a figyelmetlenkedőt.

  A földi embernek már birtokában van a tudás több ezer év óta. A törvények összefüggéseit azonban apró körök birtokolják, visszatartva az információkat a többségtől, hogy visszaélhessenek a hatlmukkal. A lakosság pedig tudatlansága miatt tehetetlenül csapódik az egyik tévedésből a másikba, és aratja ezzel a nehézségeit. Ma még a földi emberre azt tudjuk mondani, hogy a töredékes tudása miatt van bajban. Nem kiálthatjátok ki magatokat bűnösnek, hiszen eddig az életetek és a törvények összefüggései rejtve voltak előttetek, így nem tudtátok mi ellen vétetek.

  Mostantól azonban a ti vállaitokon van a felelősség azzal, hogy tudtok e törvényekről. Mától nem mondhatjátok, hogy nem hallottatok róla. Az alábbiakban pontos leírását kapjátok az első nagy törvénynek a Szeretet Törvényének. Csak az olvasson tovább, aki teljes mértékben felelősséget kíván vállalni a saját életéért. Mától saját felelősséged mindaz, amit ezen információk birtokában megélsz. Nem okolhatsz eztán másokat sorsod miatt.  Gondolkodj el azon, hogy vállalod-e a folytatást! Mersz-e felelős lenni önmagadért? Hunyd le a szemed néhány másodpercre és dönts a lelkedben: akarod-e hallani a titkot a nehezebbik útról. Ez az út, amelyet ma mutatok neked, bár nehéz, de igaz. Emberhez méltón, bőségen és harmónián, egészségen és szereteten vezet át téged. Ez az út nem más, mint a Boldogulás Útja, a Szeretet Törvénye és annak szabályai.

  Teremtőnk a saját képmására teremtett minket. A mi, közös univerzumunkban a szeretet útja az egyetlen igaz út. Nincs más. Amikor valami nem a szeretet igazságából ered, az hamis, és nem az isteni teremtést szolgálja. A Szeretetenergia hozott létre minket, tehát ugyanaz az energia fog működtetni is minket. Miért gondolja a földi ember, hogy a félelemenergia működtetni fog egy szeretetalapú világot? Tévedésben vagytok! Bajba sodorjátok magatokat! Álljatok le!

  Tévedés azt hinni, hogy azért inkarnálódunk egy-egy életre, hogy élvezeteinknek élhessünk. Aki így gondolkodik, hamis úton jár. Amiért ellátogatunk fizikai testben a Földre, vagy más bolygókra, annak egy oka van, mégpedig az, hogy beteljesítsük a küldetésünket. A beteljesedés sokszor nem jelent fizikai világbéli élvezetet. Ám a beteljesedés minden esetben megelégedett életet hordoz magában, vagyis a boldogságot.

  A földi ember küldetése – kivétel nélkül mindenkire igaz – a társteremtőség felé vezető út meglelése. Minden egyes ember azért jött, hogy ebben a küldetésben részt vegyen. Még azok is, akiket ti még nagyon alacsony érzelmi intelligenciával megáldott népeknek tartotok. Ők is a legnagyobb kihívás elé állították magukat: megfelelni a hívásnak. Nos, hogy ez mennyire megy nekik, vagy mennyire sem, nem tartozik a törvény megismerésének a köréhez, azonban tudnotok illik azt, hogy ezek tények.

  A MAG nemzettség azért szállt a Földre, hogy irányt mutasson, példát állítson azok elé, akiknek még nem volt alkalmuk olyan korokban élni, ahol a társteremtői minőség működőképes lett volna. A MAG nemzettség már élt arany korszakokban a Földön és más bolygókon. Képes az aranykor beindítására, a működtetésére, a tanításra, a feltételek megteremtésére. Ezek vagytok ti, Drága Testvéreink. Több ezer életet életetek már, több ezer halált haltatok már. Amiről most beszélünk, az nektek ismerős lesz, és kisujjgyakorlatnak számít. Meg fogjátok látni.

  A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit a mások iránti, a Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása.

  Figyeljétek meg: egy szó sincs a saját magunk élvezetéről benne. Igenis, biztosak lehettek afelől, hogy az ember természetéhez hozzá tud tartozni az önmeghaladás és a szeretetáldozat árán való teremtés, a tiszta értelemben vett SZOLGÁLAT – nem a hibásan értelmezett szolgalelkűség, vagy magamutogató ájtatoskodás! Ha ezt megértitek, akkor kezdődik el igazán az emberhez méltó életetek.

  Ami eddig elhangzott, talán annyira nem tűnt idegennek és ismeretlennek előttetek. Tudomásunk van róla, hogy számos földi eszme zászlajára nagy betűkkel van felírva a SZERETETSZOLGÁLAT, mint erény. Ez rendben is van, és magunk részéről, egyet tudunk érteni vele. Ami viszont a világban tapasztalható reménytelenségnek, céltalan bolyongásnak és a szűkség felbukkanásának oka – az eddig mindvégig rejtve volt előttetek. Tulajdonképpen ez a titok nem más, mint a Szeretet Törvényének a működési elve és mindaz a harmónia, bőség és gyógyulás, amely a használata által elérhető.

  Nem véletlenül maradt titokban a Működési Elv! Néhány, maroknyi, ingyenélő csoport saját életben maradása érdekében, eltitkolta a tömegek elől a boldogulás módját, hiszen ha kiderült volna milyen ragyogó eszköz áll a rendelkezésetekre, ők nem tudtak volna tovább benneteket az orrotoknál fogva vezetni. Nem maradt volna rabszolgájuk, nem maradt volna nekik fejni való tömegbázisuk. Így a szegénységet vetítették elétek, mint erényes állapotot. Ők pedig szemforgató módon törvényeket gyártanak maguknak arra, hogy a tőletek elrabolt javakat éppen milyen jogon gyűjthetik be! Legyen elég ebből! Emberek! Ébredjetek!

  A fénytársadalmakban a szegénység BŰN! Azt jelzi, hogy nem ismered a Törvényeket, nem tudod, nem vagy kész és nem akarod használni őket! Ne éljetek tovább bűnben, betegségben és szűkségben! A világ ragyogó, csodálatos és mindenkinek van hely benne! Tudom, hogy most sokan csattantok föl: „De hát Jézus is azt mondta, hogy a tevének könnyebb átjutni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyeknek országába! Akkor hogy is van ez? Miről beszélsz itt, Juventus mester?”

  Valóban, Jézus beszélt nektek a gazdagság veszélyéről. Nem a Szeretet Törvénye által elnyert gazdagság veszélyeiről, hanem a bűnben szerzett gazdagság veszélyéről. Arról a veszélyről, ahová magatokat sodorjátok, ha javaitokért másokat, vagy a világot fosztjátok meg önös céllal. De azt is mondta, hogy a világ a bőségben teljes. Az ég madarai nem szántanak, nem vetnek, és nem aratnak, mégis mindenük meg van. A liliomok pedig oly szépségben pompáznak, hogy királyok megirigyelhetik a ragyogásukat. Pont az emberről ne gondoskodna az Atya, ha beteljesíti a teremtésben kijelölt küldetését? (Lukács 12 27-34. – Júlia megj.)

  Pontosan itt az ideje, hogy megértsétek: a szeretetszolgálat NEM szeretetrabszolgaság éhbérért. Az igazi szeretetszolgálat átlendít titeket egy új energiarendszerre, ahol bőség van, boldogulás és gyógyulás! Ne könyörögjetek többet térdepelve az uraság asztaláról lehulló morzsákért! A javakért való könyörgéssel semmit nem értek el, akár most abba is hagyhatjátok! Nem így működik a Szeretet Törvénye, vagyis a Teremtés Törvénye.

  Hanem akkor hogyan? Lássuk újra, hogy is szól a Törvény! (A Csillagközi létben ez a legelső tananyag, amelyet a fiatalok megtanulnak! Vizsgáznak belőle és kívülről, betéve tudják! Bármit cselekszenek, az a feladatuk, hogy ehhez igazítsák a ténykedésüket, mondandójukat és természetüket. Az első éveikben nem kell mást tanulniuk, csak igazodni ehhez a Törvényhez.)

  A Szeretet Törvénye egyértelműen a teremtés törvénye. A szeretetalapú teremtésé, vagyis amikor valamit mások iránti, (nálatok) Földanya iránti, az Atya iránti olthatatlan szeretetből cselekszünk meg, hozunk létre, vagy hagyunk megtörténni – önmeghaladó módon, a saját életünk szükségletein túlmutató cél által ihletetten, növekedésmotiváltan, szeretetáldozat bemutatásával. Ez a Törvény! Minden világok törvényének legnagyobbika! Az Atyai Szeretetáldozat másolása, sokszorosítása.


  Lássuk az energetikai működési elvet.

  Amikor ti elkezditek a cselekedeteiteket, gondolataitokat, szándékaitokat, mondandótokat, az egész életeteket a Szeretet Törvénye mentén alakítani, akkor energetikailag a következő dolog történik. A szeretetből felajánlott erőfeszítés pozitív energiaegységeket küld a Földetek körül létező energetikai szinten kifeszített szeretetpajzsra, vagy Atyai Tudatossághálóra, vagy mátrixra, vagy kristálytudat hálóra – hívjátok, ahogy akarjátok! A pozitív energiaegység betárolása a fénytengelyeteken át történik, amelynek komolyan vételére már kaptatok utalást az előző jelentkezéseink alkalmával.

  A pozitív energiaegységeket a kristályszerkezet információként tárolja. Bármikor, amikor nektek van szükségetek anyagi forrásokra, megfelelő információra, találkozásokra, tapasztalásokra, akkor a kristályszerkezetről – nemes módon működő „bankszámlaként” – lehívható a megoldás.

  Néhány dologra felhívnám a figyelmeteket használati utasításként!

  1. Energiákról és törvényszerűségekről van itt szó, energiaátalakításról. Bizonyos energiát más formára változtatunk át. Ez azt jelenti, hogy ha ti nem töltitek fel rendszeresen, tudatosan a „készleteiteket”, akkor természetesen nem lesz mit „visszahívnotok” belőle. Amikor látunk benneteket az üres készleteitek ellenére térden állva javakért könyörögni, olyan látványt nyújtotok, mintha egy üres bankautomata előtt térdepelnétek és imádkoznátok pénzért. Ugye milyen mókás? Felülről nézve pedig mi így látunk benneteket!

  2. Fontos kifejezés a tudatosság a rendszer működtetésében. Eddig sokan mondhatjátok el magatokról: „De hát én igyekeztem mindig jónak lenni. Erre tanítottak a szüleim. Mindig adtam, segítettem másokat, tanultam, dolgoztam, igyekeztem megfelelni, annak, amit elvártak tőlem, és még sem boldogulok.” Elfogadjuk, hogy így van és azt is, hogy jó emberek vagytok. Senki nem állította az ellenkezőjét. Azonban arra kérlek most titeket, ŐSZINTÉN ÉS NEM MAGATOKAT BECSAPVA vizsgáljátok meg mindazt, amit jócselekedetnek gondoltok. Ha megfelel a Szeretet Törvényének az indíttatásotok, akkor rendben van. Ha azt fedeznétek fel, hogy a cselekedeteitek, késztetéseitek legmélyén félelem vagy önös cél húzódik, akkor nem jó az irány. (Például. Ha azért takarítasz, mert holnap jön az anyósod és félsz, hogy megint szól a piszkos ablakokért, akkor nem szeretetből takarítasz. Ha azért dolgozol szorgalmasan, mert meg akarsz felelni a főnöködnek, és mert attól félsz, hogy elveszíted a munkádat, akkor nem szeretetből dolgozol. Ha azért teszel meg mindent a házasságodért, mert félsz a magánytól, akkor nem a szeretet hajt. Ha azért vállalkozol, hogy önmagad szükségleteit kielégítsd, akkor nem a szeretet törvényének megfelelően dolgozol, hanem önös szándékból, stb.)

  Nos, a tudatos szeretetszolgálat TUDJA, hogy miért dolgozik, tesz, vagy mond valamit. Ismeri a szabályt, és mindent elkövet, hogy önmaga szükségleteinek sokszor ellentmondva, önmeghaladó módon, másokért, a világért, a gyógyításért, a rendért, a tisztaságért cselekedjen. Csak és kizárólag akkor tudjátok működtetni a rendszert, ha a szándékaitok nem állnak meg a saját szükségleteitek kielégítésénél, a saját élvezeteitek hajhászásánál, hanem mindig egy önmagatok érdekeinél jóval túlmutató célt szolgálnak. Tisztán, csöndben, tudatosan. Ez nem azt jelenti, hogy élvezetek nélkül kell leélnetek az életeteket. Pont ellenkezőleg! Ez lesz csak az igazi élvezet, mert nem üres, nem öncélú. Isteni ajándék. (Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat - József Attila (Júlia megj.)

  3. A rendszer nem lepénzelhető, nem becsapható, nem hamisítható, nem befolyásolható és főleg nem emberi tervezésű! Csak szeretetalapú dolgokhoz hívható vissza belőle az energia, a küldetésetekbe, a boldogulásotokhoz illő alkalmakkor. Érdekes megfigyelni: ha rossz célra használnád fel a szeretetalapú energiából származó javaidat, az egyszerűen eltűnik, kifolyik a kezedből, elveszíted. Nem marad nálad. (Ha ilyet tapasztalnál, az jel lesz, arra nézve, hogy nem becsülted és nem méltó célra akartad felhasználni. Sebaj, tanulj belőle, javíts és kezd újra, de helyesen.)

  4. A Szeretet Törvénye által működtetett energiarendszer – amely tulajdonképpen az ötödik dimenzió működési rendszere - rendelkezik valamivel, amivel a ti bankrendszereitek és a pénzeitek már nem! FEDEZETTEL! A fedezet alapja az általatok felküldött pozitív energiaegységek sokszoros hatványa a kristályhálón. Mások által soha nem hozzáférhető a saját „kontód”. Nem lopható, nem leértékelhető, nem konvertálható, nem manipulálható. Egyes egyedül a szeretet alapú teremtésre használható föl. Egyes egyedül te általad.

  Ezek után meg kell, hogy értsd: végtelenül gazdag vagy! Ezek után meg kell, hogy értsd: nem kell másoknak kunyerálni, hogy te boldogulhass! Ezek után meg kell, hogy értsd, nem kell a Földön felhalmoznod semmit, csak azért hogy mások szemet vessenek rá és elvehessék tőled. Meg kell, hogy értsd: hiába van válság körülötted, – az csak a bűnös pénzekre igaz – az égi kontón megszámlálhatatlanul áll a számodra termelt bőségenergia. A kristályhálón nem ismerik a válságot! Meg kell, hogy értsd, ameddig pénzben akarod lehívni az energiát, akkor pénzben teheted meg, ha majd mondjuk „fehér kavics” vagy „mákszem” lesz az elszámolás eszköze a Földön, akkor abban! Meg kell, hogy értsd: nem ember alkotta intézmény fog rólad gondoskodni a nyugdíjas éveid alatt, hanem a saját fedezeted. Meg kell, hogy értsd, nem biztosítók rendezik el a biztonságot körülötted, hanem a kristályháló működtetése. Meg kell, hogy értsd, a földi bankokban nincs biztonságban semmilyen javad, ellenben az energiakristály minden jóravaló tettedet tárolja. Meg kell, hogy értsd, nincs jelentősége annak, hogy valahol, valaki egy papíron megjegyezte azt, hogy éppen melyik téglarakás a tied a Földön. Ha érted a működési elv lényegét, akkor mindig lesz hol laknod, mindig lesz mit enned, és mindig lesz körülötted ember, akire számíthatsz. Méghozzá nem csak túlélésre számítva, hanem teljes bőségben és biztonságban. („Ahol a kincsetek ott a szívetek” Lukács 12 27-34. – mondta Jézus! - Júlia megj.)

  5. Szárnyaljon tovább a képzeletetek és lássátok, hogy mindannyiatok energiabázisa a kristályhálón helyezkedik el, amelyet helyesen működtettek. Felhívom a figyelmeteket, hogy nem csak összeadódik a feltáplált energiakészlet, ha sokan vagytok, akik képesek a működtetésre, hanem hatványra emelkedik még a sajátotok értéke is. Senki a világon nem fogja tudni megcsapolni a készleteiteket! Senki nem fog tudni még egyszer rabszolgasorba kényszeríteni benneteket! Tökéletes védelem, egészség és bőség a részetek, ha mindezt megértitek! Ez fogja az országotokat kiemelni a rabló hordák szipolyozása alól. Ez az egyetlen utatok. Ebben vagytok rendkívül jók! Ez a feladatotok a világért! Ezt tudják másoknak is megtanítani, és ezzel tudtok előre haladni. Ez magyarságotoknak a küldetése. Ez a MAG-URA nemzettség képessége.

  Ahhoz, hogy mindezt a lehető leghamarabb elérjétek érdemes nekifogni a működtetéshez.

   

   


  Rendben van, akkor nézzük meg, mivel kezdjük a működtetést.

  Elsősorban tudnotok érdemes arról, hogy amíg nem születik meg az Atyai Tudatossághálón az egységetek, nem fogtok tudni kialakítani a Földön sem jól működtethető fényközösségeket. Igazi fényközösségek maguktól állnak össze, mint a méhek kaptárrendszere. Illeszkedik minden sejt a másikba. Ez akkor lehetséges, ha ugyanolyan elven vezetitek az életeteket, ugyanolyan minőségek vannak jelen a gondolataitokban, tetteitekben, céljaitokban. Ha eléritek azt, hogy igazodni tudtok a Szeretet Törvényéhez, akkor e vezérfonal mentén folytatott életvitel mágnesként hívja be életetekbe a hasonlóan gondolkodókat. Addig fölösleges is nekilátni igazi fényközösségek kialakításához, amíg a vezérkoncepciót nem tisztáztátok önmagatokban.

  Az utolsó gondolatnál az „önmagatok-on” van a hangsúly. A Szeretet Törvényéhez való igazodás legelőször mindenkiben saját magában megy végbe. Egy tapodtat sem kifelé, addig, amíg nem vagytok tisztában a Törvény létezésével és működési elvével. Ennek fogásait fogjuk most konkrét részleteiben megtekinteni, azokat a pontokat, hogy pontosan mit is érdemes tenned ahhoz a földi életedben, hogy beindítsd a saját ötödik dimenziós energiarendszeredet. Ezek a fogások hoznak le téged a vaskori energiák uralma alól, a félelem rendszeréről, majd vezetnek át téged kvantumugrással egy új energetikai dimenzióba, ahová mindenki vágyik. Aki folyamatosan gyakorol és tanul, az el is jut oda, már akár a mai napon is. Meg fogjátok látni mennyire egyszerű és nagyszerű a dolog. Minden részletét ismeritek már, csak egy valamit nem. Mégpedig azt, hogy életetek történései szorosan összefüggenek egymással. Ha az összefüggéseket ismernétek, nem lennétek abban a helyzetben, ahol mostanság találjátok magatokat. Ha valaki valahol egyszer ezt elmondta volna nektek – olyanok, akik ismerik a szabályokat – más lenne ma már a földi világ.

  Ha tudnád azt, hogy összefüggés van aközött, hogy amikor a világ rendje érdekében, felsöpröd a házatok előtt az utcát önszántadból, - még akkor is, ha a másik 57 lakó ugyanúgy megtehetné – akkor végre valaki egy épkézláb munkaajánlatot tesz neked, akkor örömödben annyit sepregetnél, hogy nem maradna piszkos utca a környéken. Ha ismernéd az összefüggéseit annak, hogy a buszmegállóban állva összeszeded a fiatalság által elhajított csikkeket és oktató szándékkal a kukába dobod, meg aközött, hogy a bankod elengedi a kamataidat, akkor rendre világjobbító szándékkal, csak azt keresnéd, hol vannak földön heverő csikkek. Ha tudnád, hogy a piacon vásárolt 3-4 virágtő elültetése a lakótelepeden akkora erőt képvisel, hogy mások is példát vesznek rólad és hozzák a saját töveiket, meg aközött, hogy megszabadulsz a térdfájásodtól összefüggés van, akkor nem keresnél mást csak azt, hol szépíthetnéd tovább a világodat. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy türelmesen elbeszélgetsz egy öreg anyókával, akit soha senki nem hallgat meg, és aközött, hogy délután becsönget hozzád a szomszédasszony egy láda sárgabarackkal, hogy főzd be a gyerekeknek, akkor nem tennél mást csak azokat az alkalmakat keresnéd, hogy mosolyt csalj az emberek arcára. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy végre szabadon engeded egy, már nem működő kapcsolatodat, vagyis lemondasz a birtoklási kényszeredről és aközött, hogy életed párja bukkan föl a sarkon, akkor soha többé nem tartóztatnál senkit az életedben. Ha ismernéd az összefüggést aközött, hogy hazafelé menet, egy csodálatosan játszó utcai zenésznek a szokásosnál több pénzt adsz a művészi játékáért, és aközött, hogy hazaérkezve egy vadonatúj mosógép vár, mert a szüleid megfinanszírozták neked, igen elcsodálkoznál. Ami pedig most a húsotokba vág: ha rádöbbennétek arra, hogy összefüggés van aközött, hogy feladjátok a téglarakásaitokhoz, foggal-körömmel való ragaszkodásotokat és aközött, hogy elengedjenek a világon minden hitelt, akkor egy csapásra megváltozna az életetek. A félelemből kijutnátok a fényre. Végtelenül folytathatnám a sort.


  CSAK azt nem tanították meg nektek, hogy szeretni nem akárhogy illik ám! Csakis fölfelé és előrefelé! Ha beleillik a ténykedésed a következő, már említett témakörökbe, akkor biztos lehetsz, hogy bőség a jutalmad, saját szükséged idején. Lássuk az ember küldetésének irányát a Földön.
  Az Univerzális Rend nem emberi számítással kalkulál. A szív szándékának megfelelő mértékben működtethető. Ne tévesszen meg az emberi okoskodás: ne kövesd el azt a hibát, hogy azért szépíts, tisztíts, hogy elengedjék a kamataidat, vagy ingyen kegyelemben részesülj. Ha belegondoltok, ez öncélú viselkedés.

  Csakis az hozza működésbe a rendszeredet, ha a világért teszed, amit teszel. Takarítasz a rendért, a tisztaságért, mert tudod, hogy ez a gesztus tisztítja a saját kiáradásod minőségét és ezáltal emeled a környezeted hullámhosszát. Ha nehezedre esik a takarítás, és inkább már abbahagynád, akkor mondd ki magadban: „Uram, ezt az erőfeszítést a Te oltárodra szánom!” – és folytasd. Ekkor tudod, hogy mi történik? Önmagadat haladod meg jóravaló szándékkal, és egy tőled magasabbra mutató cél által ihletetten ténykedsz a világért! Tisztítasz! Ez generál pozitív töltést! Ez már 120 %-os energiakiáramlás! Ha csak 100 %-ot teljesítesz, az nem túl sok. Az a kötelességed! De ha meghaladod a 100 %-ot másokért, a világért, az Atyáért, a küldetésed teljesítéséért, az feladódik a kristályhálóra. Jóváíródik az „égi kontódon” a te javadra.

  Az univerzális energiamennyiség mindig szükségednek megfelelően hívható le. Ha éppen az épülő, többgenerációs, környezetbarát családi házadhoz szeretnél építőanyagot lehívni, akkor megjelennek azok a legkedvezőbb árajánlatok, vagy azok az emberek, akik ebben neked a legmesszebbmenőkig tudnak azonnal segíteni. Azonban, ha éppen aznap csak egy vekni kenyérre van szükséged, akkor azt hozza át valamelyik szomszéd – mondván inkább átadja nektek, ne száradjon meg, mert többet vettek a kelleténél. Te pedig pont kifogytál kenyérből és készültél is a pékhez.

  Ne akard előre meghatározni, hogy a 120 %-os takarításért cserébe mit kívánsz! Ne tedd! Lehet, hogy ma sem építőanyagra, sem kenyérre nincs szükséged. De lehet, hogy holnap éppen hét vége van, és kapsz a barátnődtől két színházjegyet. Már régen voltál színházban és nem is került mostanság rávaló! Fogadd el, hálásan köszönd meg az Atyának a gondoskodását és tölts el egy csodálatos estét a pároddal!

  Ha ennyire könnyedén áthangolódsz az új energiákra, ha jól működteted azokat, akkor, szerinted, ki fogja tudni ellenőrizni, hogy mitől megy jól neked? Mit fognak egyáltalán kontrolálni és kérdezni tőled az adóhivatalnál? „Számoljon be, uram, hány csikket szedett fel a héten, hányszor csalt mosolyt a gyermeke arcára, mennyi szeretetszolgálatot végzett!” Hogy fogják kalkulálni a bevételeidet, ha egyszer ugyanaz a szolgálat néha egy vekni kenyér ára, néha két színházjegy ára, néha többmilliós beruházásé? Teljes biztonságba kerülsz, láthatatlanná válsz a negatív oldal számára, sokkal láthatóbbá azonban a hozzád hasonlók számára. Egy idő után „fogod tudni, hogy te tudod, hogy ő tudja”. És működik. Az idő múlásával mindened meg lesz, amire csak szükséged van a legnagyobb kényelmedhez.

  A legfontosabb, hogy egyenesen a Teremtőnek, a Teremtés asztalára dolgozz! A többit, a saját szükségleteidet, elsimítja az univerzum! Erre garancia van! Ha célokat tűzöl ki, akkor a Napot célozd! Ha elvéted, még mindig eltalálhatod a felhőket! De ha a bokrokra célzol, abból soha nem lesz magas találat! Ne a saját céljaidért végezd a szolgálatot, hanem a közösségért, a világért, másokért! Ez fogja kielégíteni a te szükségleteidet maradéktalanul. Ez fog beteljesíteni téged és ez hozza az örömöket, az élvezetet. Egy tartalmas, emberhez méltó életet!

  Jézus mondta: „Új törvényt adok nektek. A Szeretet Törvényét!” (Teljes körű törvényrendszert kaptunk a tíz parancsolat helyett, amelyben például, a NE HAZUDJ! – nincs benne, – Júlia megj.)

  A Szeretet Törvénye figyelembe vesz másokat, a világot, a Teremtést és így saját magadat is! Aki a Szeretet Törvénye mentén él, nem tud ártani másoknak, Földanyának, vagy az Univerzumnak, de cserébe biztonság a bére, a Kristályhálón a saját maga által nyújtott társteremtői hatalmánál fogva begyűjtött fedezet biztonsága.

  Még valamiről beszélnem illik a Törvényekkel kapcsolatban. Mégpedig arról, hogy kivétel nélkül, minden természeti törvény megsértése veszélybe sodorja áldozatát. Akkor is, ha szánt szándékkal vétetek ellene, akkor is, ha hitetek gyengesége miatt és akkor is, ha csak töredékes tudásotok miatt. Amennyiben ez megtörténik, a világ azonnal reagál rá. Saját, beépített jelzőrendszeretek azonnal vészjelzéseket küld. Ezek a vészjelzések rendre betegség formájában jelentkeznek, ugyanis a Szeretet Törvényének a megsértése betegséget okoz az embernek. Ahol nincs a Szeretet Törvénye betartva, ott a fény hiánya honol, a sötétség. Az pedig bánt és leállítja az életet, vagyis félelemben tart. Ezért hálával köszöntsétek a betegségeiteket, azért mert megmutatják nektek, ha tévútra tévedtek. Fogadjátok el a jelet, keressétek meg, hol vannak a tévedéseitek és kezdjetek magatokon munkálkodni. A betegség pedig, még ha a legutolsó stádiumban járnál is, visszavonul. A földi ember a Szeretet Törvényének a megsértése miatt rendkívüli módon szenved a cukorbetegségtől, a szív és érrendszeri betegségektől, mindenféle tumortól, pszichés eredetű depressziótól, az izületi betegségektől és a súlyproblémáktól. Ha bármelyikben szenvednél, azonnal láss neki az önvizsgálatnak!

  A szeretet törvényét számtalan módon meg lehet sérteni.

  1. A hit gyengeségével. Amikor nem hiszed el, hogy egy jól működő energiarendszer áll a rendelkezésedre. Kiszolgáltatottan érzed magad és félsz, hogy valami nem sikerül, hogy kevés vagy, hogy valami elfogy, hogy neked nem kerül, hogy téged nem szeretnek… Ezért mindent elkövetsz félelemből, hogy a világ elfogadjon, hogy megfelelj, hogy te tűnhess az erősebbnek - másokat kihasználsz, mert reményed sincs, így a kezdetén már eleve feladod a küzdelmet. Amikor azt kérjük, hagyjátok abba, az a válaszotok: „De hát a sárga csekkek, mi lesz, ha nem tudom kifizetni őket”! Ilyenkor gyenge a hitetek! Ha ilyenkor egyszerűen beleállnátok a szolgálatba, nem lenne több gondotok a csekkjeitekkel! Sokan azt szajkózzátok: „Adjátok ide az első milliót, majd azután fogok tudni szolgálni, de addig…nincs miből!” Értsétek meg: a szolgálat jóravaló erő, amit kifejtesz önmagadból a világ javára! Nem kerül pénzbe, csak fejben történő dimenzióváltásba. Ha félsz, nem hiszel eléggé a világot megalkotó Erőben, annak bukás az ára. A félelem hatalmas romboló erő! A legtöbb tumorféleség a félelem miatt alakul ki.

  Ha önvizsgálat közben, arra döbbennél rá, hogy félsz valamitől, akkor azt javaslom: először is rakj rendet a környezetedben. Ott kezd a szeretetszolgálatot. A rendrakásnál figyelj arra, hogy minden felesleges holmit eltávolíts magad körül. Ajándékozd el őket! Gondolj bele, hányan fognak örülni nekik! Rakj rendet úgy, hogy közben tudod, hogy amit teszel, – még akkor is, ha senki nem ellenőrzi, - a világod javát szolgálja. Mondd ki közben tudatosan: „Ezt az erőfeszítést szolgálatként a Fényoltárra szánom.” Vagy: „Uram ezt a Te oltárodra helyezem!” Könnyebb érzéssel indulsz másnap utadra, a kiáradásod telve lesz hálával és áldással, pusztán a körülötted kialakult rend miatt! Ez ragadós. Mást is felemelsz a hangulatoddal, amelyet ők is továbbadnak a környezetükben! Mindez egyszerűen attól, hogy a fehérnemű fiókodban rend van! Gondoltál volna erre?

  Második teendőd: mindenben és mindenkiben lásd a Teremtőnket! Kérdezd meg magadtól: „Ha a Teremtő ülne ma a férjem helyett az asztalnál, akkor hogyan tálalnék neki, és milyen gonddal készíteném az ebédet?” Elmondom neked: a Teremtő ül az asztalnál. Ha munkád során a főnököd helyett a Teremtőt látnád, milyen minőségű munkát végeznél neki? Olyan feliből-harmadából valót, mint szoktál? Elmondom neked, hogy minden ember a Teremtő lélekmagját hordozza. Még akkor is, ha egyenlőre alulfejlett emberként, érzelmi intelligenciájában! Ne törődj azzal, ne ítélj, csak szolgáld benne a Szeretetet! Ne embernek szolgálj! Tudd, hogy nem emberrel állsz szerződésben! Az ember csak a szolgálatod kedvezményezettje! Az igazi nyertese pedig a Világ a Teremtés és te magad! Ugyanígy járj el a körülötted élő állatokkal, növényekkel is. Mindenben a Teremtőnket szolgáljuk. Láss csodát, ez sem kerül pénzbe!

  Mindig tudatosan gondolj a szolgálatra! Sokszor nehéz lesz, és olyasmire kér majd a lelked, amit azelőtt soha nem tettél volna meg: mondjuk egy nyilvános helyen lehajolni egy összegyűrt papírdarabért és a szemetesbe dobni, vagy duplán kontrollálni a kezedből kiadott munkát, hogy biztosan tökéletes-e. Netán egy rászorulótól nem kérni pénzt a szolgáltatásaidért. Avagy böjtölésedkor, vagy cigarettáról való leszokás közben egy-egy nehezebb pillanatot felajánlani. Vagy feszült helyzetben türelmesnek maradni és nem visszaszólni bántón. Ilyenkor hidd, hogy az Atyának dolgozol és mondd ki magadban: „Uram ezt a Te oltárodra szánom!” Na, azután, nézd meg mi történik! Ott kezdődnek majd a csodák az életedben!


  2. Törvényt sérül akkor is, ha tudatosan használ valaki másokat. Politikusként, gazdasági erőfölényben nem a köz javát szem előtt tartva döntéseket hozni, a legnagyobb hibák közé tartozik. Vállalat vezetőként nem a legtöbbet szolgálni, végzetes bukás. Tudatosan a kényelemnek megfelelően a könnyebbik utat választani szintén ide tartozik. Másokban félelmet kelteni az erőfölényből származó pozícióból fakadóan, akár családi kapcsolatokról, akár gazdasági vonalakról van szó, hatalmas tudatos bűncselekmény. Egy szóval másokat félelemben tartani: BŰN – komoly, saját fejünkre küldött betegség az ára!

  3. Ugyanilyen hatalmas következménnyel jár az is, amikor tudatlanságból használunk ki másokat. Amikor nincs tudomásunk a mindent megtartó szeretet energia rendszerről és azt hisszük, hogy más emberek fognak bennünket a tudásunkért eltartani. Sokszor halljuk tőletek: „Nem azért tanultam, hogy szegény legyek!” „A tudást meg kell fizetni” stb.

  Tegyünk rendet ebben a gondolatkörben. Ha te elmentél az egyetemre, mert meg akartad tanulni azt, hogy hogyan kell gyógyítani, akkor az a te saját tudásodat fejlesztette. A tudás elnyerése a te fizetséged. Neked a tudással kutya kötelességed szolgálni és megosztani a köz javára. Ellenszolgáltatásként csak a megfizethető, minimális pénzáramláshoz kérhetsz fizetséget, hogy az adok-kapok energiatörvény kiegyenlítődjék.

  Ha te tanár vagy, ugyanez a helyzet. Ha szakember vagy úgyszintén. Ha úgy érzed, hogy a szakma, amely a kezedben van, nem elégíti ki teljességgel a lelked összes igényét, és nem boldogít önmagában, nem a saját lelked épüléséért tanultad ki, hanem azért, hogy pénzt szerezz vele, akkor most szólok: igen rossz helyen vagy! Keresd meg azt a területet, amelyből számodra öröm származik. Dolgozz szeretetből, örömben, mások javára! Még akkor is, ha nem származik közvetlen pénzáramlás belőle. Ekkor kerülsz rá a saját sodrásodra és éltető forrásod tápláló vizére.

  Ha az új energiákról tanítasz, spirituális irányzatokban és szemtelenül sok pénzt kérsz a társaidtól érte, valamint visszatartasz információkat, tudd, hogy nem vagy méltó erre a feladatra. Azt üzened a világnak, hogy te nem ismered a törvényt! Azt üzened, hogy nem hiszel a működésében, és csakis arra vársz, hogy sztár legyél az új műfajban! Becsapod a körülötted lévőket. Csak minimális, névértékű szolgálati díjat kérhetsz! Ez a parancsod! A lelked parancsa! Nagyon hamar letiltja a lelked a tudásodat, és a tested jelezni fog, ha nem változtatsz. Állj le és tervezd újra a szándékaidat! Szolgálj a tudásoddal, azért kaptad, hogy a világot segítsd vele.

  4. A törvényt akkor is áthágod, ha önmagadat leértékeled, ha nem gondoskodsz önmagadról, ha engeded magadat kihasználni félelemből mások által. Tudd, hogy a Szeretet Törvénye a fénytengelyen keresztül mindig feltölt téged nagyhatalmú szeretet energiával. Nem szükséges másokat nyúzni szeretetért! Mai ember még nem képes tudatosan és helyesen szeretni, tehát nem képes neked eleget nyújtani. Ne is várd el senkitől! Töltsd fel a fényből magad és áraszd a világodra a szeretet energiáját! Ez a szolgálatod! Ne betegedj bele az energiahiányba! Ott van körülötted, árad rád végtelen mennyiségben, csak vedd észre és használd!
  Ha rádöbbensz az erejére gyógyítod önmagad, másokat, a világod! Ez Isten adta jogod és kötelességed! Élj vele és győzedelmeskedj! Igazodj a Mindeneket létrehozó Erőhöz a Szeretet Törvényéhez!

  Végtelen testvéri szeretetemmel


   
  Kategória: Cikkeim | Hozzáadta: georg47 (2012-10-07)
  Megtekintések száma: 246 | Hozzászólások: 1 | Tag-ek(kulcsszavak): Lelkeim, Drága Magyar Testvéreim, Dicső Nemzetem! | Helyezés: 0.0/0
  Összes hozzászólás: 1
  0 Spam
  1 Suhelsuhel  
  Ne9zzfck csak, vile1gme9retben tekintve a je1te9kpiac jegnlleei nagyobb (a WoW mellett terme9szetesen) e9s legsikeresebb (fczleti) cedme9t f6sszevetni egy fagymond frissen startolf3 cedmmel e9n nem vagyok piacelemző, de azt hiszem az MW3 fczleti sikere9t e9s ilyen szempontbf3l a BF3 feletti győzelme9t boredte9kolhatjuk. Nem csak mert jobban felfuttatott me1rkane9v, hanem mert elsősorban konzolra ke9szfcl, PC-n pedig kis ge9pige9nye van, kf6szf6nhetően a CoD4 f3ta alig ve1ltoztatott e9s me1r akkor is elavult Quake III engine alapfa grafike1nak.Hogy a BF3 csalf3de1s lenne? Ugyan mie9rt? Mert egy kis e9szt e9s csapatje1te9kot ige9nyel, a 13-14 e9vesek meg sz@rnak hedvje1k mert nem tudnak egyedfcl rambf3zni? Ja he1t ke9rem, eze9rt Battlefield, mert ez egy harcmező, itt ilyet nem lehet. Nekik aje1nlane1m a Black Hawk Down cedmű filmet, majd vesse9k f6ssze a Rambo III -al. Pe1rtatlan vagyok a te9me1ban (ill. a CoD-bf3l kie1bre1ndultam, e9s azt mondtam, hogy ha hozza amit elve1rok, megveszem ha nem, nem. Ha a BF3 hozza, akkor azt). Szf3val ne tesse9k itt fanboykode1sra hivatkozni.Magyarul? Győzf6tt az ige9nytelense9g, ugye 10 millif3 le9gy nem te9vedhet VN:R_U [1.9.10_1130]Szavaz s: +1 ( 5 szavazatb l)

  Név *:
  Email *:
  Kód *: